28/10 2009

III Ogólnopolski Konkurs poetycki na cześć Feliksa Raka

Śpiewam wsi mojej, jak umiem –
O słońcu na niebie, o drzewach, o kwiatach,
co rosną w ogrodzie, i o ptakach w lesie,  
i o rybkach złotych, co mieszkają w wodzie.
                                 „Śpiewam wsi mojej” -  Feliks  Rak   
  

   

III Ogólnopolski Konkurs poetycki na cześć Feliksa Raka

Pod patronatem honorowym Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa
Posła na Sejm RP Andrzeja Pałys
Starosty Włoszczowskiego Ryszarda Maciejczyka
Wójta Gminy Krasocin Józefa Siwka
 Dyrektora Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach Andrzeja Dąbrowskiego


Organizatorzy konkursu :
           Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie
           Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego – Tadeusz Kowalczyk


W 106 rocznicę urodzin Feliksa Raka (1903-1992) – poety związanego ze Stowarzyszeniem Twórców Ludowych i od 1985 r. z Kieleckim Oddziałem ZLP rozmiłowanego w swoim regionie wybitnego działacza ludowego – Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie  ogłosiła  II Ogólnopolski Konkurs Poetycki Jego imienia W konkursie mogli wziąć udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i osoby dorosłe. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie było nadesłanie  trzech wierszy w pięciu egzemplarzach wydruku  komputerowego lub maszynopisu, nigdzie dotąd nie publikowanych ani nie nagradzanych w innych konkursach, opatrzonych godłem (pseudonimem) w terminie do 30 września 2009r. na adres. Gminna  Biblioteka Publiczna w Krasocinie, ul. Wyzwolenia 6, 29-105 Krasocin z dopiskiem "Konkurs" i zaznaczeniem kategorii: szkoła podstawowa (podać klasę, wiek), gimnazjum, szkoła średnia, osoba dorosła. (w przypadku uczniów podać klasę, wiek, pełną nazwę szkoły, numer telefonu).

Profesjonalne jury

Wiersze konkursowe oceniało profesjonalne jury, na czele z przewodniczącym komisji Stanisławem Nyczajem, publicystą, pisarzem, poetą, redaktorem naczelnym ,, Świętokrzyskiego Kwartalnika Literackiego”, zastępcą sekretarza Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich. W skład jury wchodzili także: Jolanta Lichosik, nauczycielka j. poskiego i bibliotekarz w Szkole Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, Joanna Sornat, polonista, bibliotekarz GBP w Krasocinie, Lena Łaskawska-Wolny, nauczycielka języka polskiego w Krasocinie, Agnieszka Dyksińska, nauczycielka języka polskiego w ZPO w Bukowie oraz Aleksandra Klim, kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie. Konkurs poetycki ściągnął do Krasocina pasjonatów pisania wierszy z całego kraju, 134 osób z różnych zakątków Polski, w tym dość liczna grupa młodzieży szkolnej.


Zwycięscy i wyróżnieni

Sporo autorów wierszy otrzymało też specjalne wyróżnienia, oprócz dyplomów i pokaźnych nagród książkowych za I miejsca laureaci otrzymali po odtwarzaczu mp4, mp3. Osoby dorosłe dostały nagrody pieniężne ufundowane przez Marszałka. W sumie nagrodzonych zostało  52 autorów wierszy.
  
Kategoria:  Osoby dorosłe


Wyróżnienia:                                                                                                                   

                                                                                                                                                            
Kategoria:  Szkoła Średnia                                                                                
 

Wyróżnienia:  


Kategoria : Gimnazjum

  
Wyróżnienia
  


Kategoria : Szkoła podstawowa IV-V                                                                                                         

                                                                                                                                                   
Wyróżnienia:                                                                                                                                                                       

                                                                                                                                                    
Kategoria : Szkoła Podstawowa I - III                                                                                                             

                            
Wyróżnienia:

                                                                                                                                                                        
W programie artystycznym wystąpiła grupa taneczna „ Aplauz”, której choreografem jest Pani Iwona Dusza z pokazem tańców.

 b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_III_konkurs_Feliks_Rak_zd._(2).JPG  b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_III_konkurs_Feliks_Rak_zd._(9).JPG b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_III_konkurs_Feliks_Rak_zd._(1).JPG

b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_III_konkurs_Feliks_Rak_zd._(4).JPG b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_III_konkurs_Feliks_Rak_zd._(5).JPG b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_III_konkurs_Feliks_Rak_zd._(6).JPG

b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_III_konkurs_Feliks_Rak_zd._(7).JPG b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_III_konkurs_Feliks_Rak_zd._(8).JPG b_150_100_16777215_00_images_stories_rozne_III_konkurs_Feliks_Rak_zd._(3).JPG


Informacje o Feliksie Raku.

Feliks Rak urodził się 25 maja 1903 r. w Borowcu (gm. Krasocin, woj. Świętokrzyskie) w rodzinie chłopskiej o patriotycznych i społecznikowskich tradycjach. Już we wczesnej młodości układał okolicznościowe wiersze i przyśpiewki, które wykonywał na wiejskich zabawach i weselach. W 1921 r. wstąpił do PSL ‘’Wyzwolenie’’. Przez kilka lat był prezesem Stronnictwa Ludowego pow. Włoszczowskiego. W 1940 r. wywieziono go do obozu koncentracyjnego w Sachsenhausen, a następnie do Dachau, skąd powrócił dopiero po 5 latach. W obozach zagłady pomagał innym, za co był ceniony i lubiany przez współwięźniów. Pisał wiersze, które były recytowane na tajnych wieczorach. Po powrocie z obozu pracował m.in. w kieleckim Wojewódzkim Komitecie ZSL. Był założycielem Stowarzyszenia Twórców Ludowych ziemi Kieleckiej. Wydał tomiki wierszy: Śpiewam wsi mojej, Idę do was po słowa otuchy, W środku życia, widowisko folklorystyczne Krasockie wesele, poemat Pięć lat ciernistej drogi, wspomnienia obozowe  Krematoria i róże, zarys monograficzny Krasocin wczoraj i dziś 1325-1975. Laureat nagród im. W. Witosa, J. Pocka. Odznaczony Krzyżem Komandorskim OOP. W 1985 r. przyjęty w poczet członków ZLP do oddziału w Kielcach. Zmarł 17 lipca 1992 r., pochowany  na cmentarzu parafialnym  w Krasocinie.