26/07 2008

Regulamin II Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im.Feliksa Raka

Śpiewam wsi mojej, jak umiem –

O słońcu na niebie, o drzewach, o kwiatach,

co rosną w ogrodzie,  i o ptakach w lesie,

i o rybkach złotych, co  mieszkają w wodzie.

                                 Śpiewam wsi mojej -  Feliks  Rak      

REGULAMIN

II OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  POETYCKIEGO

  im.  Feliksa  Raka

            W 2008 roku przypada 105. rocznica urodzin znanego poety i działacza ludowego Feliksa Raka z Borowca (zm. 17 lipca 1992 r.), autora setek wierszy, zebranych dotychczas w trzech tonikach – Śpiewam wsi mojej (1976), Idę do was po słowa otuchy (1987), W środku życia (2004), wspomnień obozowych Krematoria i róże (1971), zarysu monograficznego Krasocin wczoraj i dziś 1325-1975 (1991), utworu folklorystycznego Krasockie wesele (1990), poematu Pięć lat ciernistej drogi (2005). Wiele wierszy tegoż autora pozostało jeszcze nie opublikowanych.

Był  członkiem  Związku   Literatów  Polskich,  założycielem  Wojewódzkiego  Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ziemi Kieleckiej, działał we Włoszczowskim Towarzystwie Krzewienia Kultury.

1. Organizatorem  konkursu  jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, pow. włoszczowski, woj., świętokrzyskie.

2. W konkursie mogą wziąć uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i osoby dorosłe z terenu całej Polski.

3. Konkurs  trwa  od  1  czerwca do 30 września 2008r.

4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech własnych wierszy. Nigdzie dotąd  niepublikowanych  ani  nie   nagrodzonych  w   innych  konkursach, w 5 egz., opatrzonych godłem (pseudonimem) w terminie do 30 września 2007r.

      na adres : Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie ul. Wyzwolenia 6,

      29- 105 Krasocin (tel.  041/3917017) z dopiskiem:  II Ogólnopolski Konkurs  Poetycki  im.  Feliks  Raka

      i  zaznaczeniem  kategorii   uczestnictwa:   szkoła podstawowa klasa/wiek), gimnazjalna,   średnia,   osoby dorosłe.  Wskazany jest maszynopis  lub  wydruk komputerowy.

5.  Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem), dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu; w przypadku uczniów – pełną nazwę szkoły, klasę/wiek, numer telefonu).

6.  Tematyka i forma wierszy dowolna. Preferowane będą wiersze o akcentach regionalnych.

7.  Wiersze oceniać będzie  komisja powołana przez organizatora konkursu. W jej skład wejdą nauczyciele języka polskiego z różnych szkół, historycy literatury, publicyści, literaci.

8.  Autor nagrodzonego wiersza zobowiązany jest do publicznego odczytania w dniu ogłoszenia  wyników  konkursu, tj. 18   października  2008 r.  (sobota, godz. 10.00).

9.   Przewidywane są nagrody rzeczowe ufundowane przez sponsorów konkursu.

10. Organizator nie zwraca tekstów zgłoszonych na konkurs.

11. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży ani noclegów zakwalifikowanym do finału, ani też pozostałym uczestnikom konkursu. Na ewentualne listy (pisma, zapytania) odpowie tym autorom, którzy załączą kopertę ze znaczkiem pocztowym i adresem zwrotnym.

12. Komunikat jury o wynikach konkursu zostanie przesłany do mediów, m.in. ,,Echa Dnia” i  Polskiego Radia Kielce.

13. Przewiduje się opublikowanie wierszy nagrodzonych, jak również wskazanych przez jury,  w  tomiku poetyckim.

Ostateczna   decyzja   we   wszelkich   kwestiach    spornych   rozdziału   nagród i  interpretacji   regulaminu   konkursu   należy   do  organizatora konkursu w  porozumieniu  z  przewodniczącym  jury.

14. Na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu organizator zaprasza wszystkich uczestników,  opiekunów  oraz  miłośników  poezji.

15. Podsumowanie  konkursu  odbędzie się 18 października 2008 r. (sobota), godz. 10.00, w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie, ul. Floriańska 1. Nie przewiduje się dodatkowych ogłoszeń o terminie uroczystości.

            16. Patronat honorowy nad konkursem objął

                Marszałek Województwa  Świętokrzyskiego - Adam  Jarubas.   

                Starosta Włoszczowski - Ryszard Maciejczyk                        

                Wójt Gminy Krasocin- Józef Siwek

                Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach -

                Andrzej  Dąbrowski