13/06 2013

Nowa sieć kanalizacyjna

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_kanalizacja_kozia_wies_naglowek_1_(Small).jpgW dniu 07.05.2013r podpisano protokół odbioru końcowego dla zadania pn. budowa sieci kanalizacyjnej Gminy Krasocin w msc. Kozia Wieś oraz w Olesznie - ul. Polna i ul. Źródłowa – zlewnia Oleszno; etap IV. Całkowity koszt zadania wraz z budową dodatkowych przykanalików oraz kosztem nadzoru inwestorskiego wyniósł 1.048.855,43 zł brutto.

Gmina Krasocin na realizację robót związanych z budową sieci kanalizacyjnej w Koziej Wsi, pozyskała w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich dotację w kwocie 471.743,0 zł /co stanowi 75% kosztów netto – bez kosztów budowy dodatkowych przykanalików/oraz pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Kielcach w kwocie 141 523,38 zł /co stanowi 22,5% kosztów netto – bez kosztów budowy dodatkowych przykanalików/.
W ramach zadania wykonano ogółem:
- kanały grawitacyjne: 1.804,0mb;
- rurociągi tłoczne: 533,5 mb;
- przykanaliki: 84szt./1345,5 mb;
- sieciową pompownię ścieków w msc. Kozia Wieś oraz małą pompownię /do dwóch posesji/  w Olesznie.

 Galeria  Galeria  Galeria  Galeria