14/06 2013

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję XXX sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 19 czerwca 2013r. (środa) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji :   

1. Otwarcie sesji.
2. Zatwierdzenie porządku sesji.
3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji.
4. Uroczyste wręczenie stypendium naukowego dla młodzieży z Gminy Krasocin oraz nagród za krzewienie wartości patriotycznych i upamiętnianie ważnych wydarzeń historycznych, które miały miejsce na terenie Gminy Krasocin.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Zapytania i interpelacje.
7. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krasocin na lata 2013-2019,
2) zmian w budżecie gminy na 2013r.,
3) wniosku o zniesienie urzędowych nazw miejscowości niezamieszkałych w Gminie Krasocin,
4) przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami miejscowości Mieczyn,
5) wyrażenia zgody na nieodpłatne przyjęcie w formie darowizny prawa własności nieruchomości.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje, wnioski, komunikaty.
9. Zakończenie sesji.


Przewodniczący Rady Gminy Krasocin
Jacek Włodarczyk