17/06 2013

Ogłoszenie

 

STMiG-SPRAWOZDANIE

   
V EUROPEJSKI TYDZIEŃ SPORTU dla WSZYSTKICH
XIX SPORTOWY TURNIEJU MIAST i GMIN 2013
   
 Nazwa miejscowości KRASOCIN
 Status miejscowości [Miasto, Gmina lub Miasto i Gmina] GMINA
 Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE 
 Starostwo WŁOSZCZOWSKIE
 Liczba mieszkańców  [liczba] 10 924     
 Adres strony internetowej (link) prezentującej obie części
 sprawozdania z przebiegu imprez turniejowych
http://www.krasocin.com.pl/
 Liczba dni, w których przeprowadzono imprezy  [liczba] 2
 Liczba przeprowadzonych imprez  [liczba] 2
 Łączna liczba startujących  [liczba] 196
w tym startujących w Teście Coopera  [liczba]  
 % liczby startujących do liczby mieszkańców  [format liczby: __ , _%] 0,0 %    
 Poniesione koszty organizacji (w złotych)  [format liczby: __ , _ ] 15 000,00     
 Słownie kwota poniesionych kosztów piętnaście tysięcy złotych 00/100
 Liczba wolontariuszy  [liczba] 15