Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 24 Czerwiec 2018    |    Imieniny obchodzą: Danuta, Emilia, Jan

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXVIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 22 czerwca 2017 r. (czwartek) o godz. 8.30 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasocinie, ul. Floriańska 1.

Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad XXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XXVII. sesji.
4. Uroczyste wręczenie nagród Wójta Gminy Krasocin uczniom z Gminy Krasocin za wysokie wyniki w nauce oraz wybitne sukcesy i osiągnięcia w konkursach przedmiotowych.
5. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
6. Zapytania i interpelacje.
7. Informacja Rady Gminy Krasocin o petycjach rozpatrzonych w 2016 r.
8. Powzięcie uchwał w sprawie:

1) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów;

2) regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Krasocin;

3) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2017-2024;

4) zmian w budżecie gminy na 2017 r.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wnioski, komunikaty.
11. Zamknięcie obrad XXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Chruściel

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00