Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 23 Wrzesień 2018    |    Imieniny obchodzą: Tekla, Bogusław

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) zwołuję XXXI. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 18 października 2017 r. (środa) o godz. 12.30 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad XXXI. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XXX. sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krasocin za rok szkolny 2016/2017.
7. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych.
8. Powzięcie uchwał w sprawie:

1) miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów w obrębie geodezyjnym Krasocin i Lipie – część 2;
2) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Bukowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Bukowie;
3) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach;
4) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Jana Pawła II w Czostkowie;
5) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krasocinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krasocinie;
6) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie;
7) stwierdzenia przekształcenia dotychczasowego Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie;
8) projektu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krasocin;
9) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Mieczyn stanowiącej własność Gminy Krasocin;
10) użyczenia części nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Skorków stanowiącej własność Gminy Krasocin na potrzeby Stowarzyszenia "Razem";
11) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Żeleźnica Zabrody stanowiącej własność Gminy Krasocin;
12) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2017-2024;
13) zmian w budżecie gminy na 2017 r.;
14) rozpatrzenia skargi Pana Józefa Siwka na działalność Wójta Gminy Krasocin – Pana Ireneusza Gliścińskiego;
15) rozpatrzenia skargi Pana Józefa Siwka na działalność Przewodniczącego Komisji Planowania i Budżetu – Pana Bogdana Bukowskiego.

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
10. Wnioski, komunikaty.
11. Zamknięcie obrad XXXI. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy Krasocin
Rafał Chruściel

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00