30/11 2017

Informacja dla hodowców bydła

Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie, informuje, że w dniu 8 września 2017 roku zostało opublikowane rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 sierpnia 2017r. w sprawie wprowadzenia programu zwalczania zakaźnego zapalenia nosa i tchawicy/otrętu bydła oraz wirusowej biegunki bydła i choroby błon śluzowych w wybranych stadach bydła (Dz.U.poz.1722). Informacja dla hodowców bydła.pdf

Przedmiotowy program jest dobrowolny i został opracowany na wniosek Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Koszty realizacji programu, w tym koszty pobierania próbek i badań laboratoryjnych próbek oraz koszty nadzoru sprawowanego przez organy Inspekcji Weterynaryjnej, ponoszą posiadacze zwierząt, którzy uczestniczą w programie.

Program stosuje się od dnia 1 stycznia 2018 roku. Wszystkich zainteresowanych przystąpieniem do programu proszę o pisemną informację potwierdzającą gotowość do uczestniczenia ww. programie. Powyższą informację należy złożyć do Powiatowego Inspektoratu Weterynarii we Włoszczowie do dnia 15 grudnia 2017 roku.