02/01 2018

Nowa sieć wodociągowa

b_150_100_16777215_00_images_stories_2018_Wodociag_Krasocin_n_20171002_141446.jpgW dn. 21.12.2017r dokonano odbioru końcowego zadania pn. „Budowa wodociągu w msc. Krasocin, ul. 3 Maja”. Wykonawcą robót był Wykonawca  Zakład Instalacji Sanitarnych CO i Gazowych Jan Cedzyński, Zgórsko 98C, 26-052 Sitkówka-Nowiny. W ramach umowy zrealizowano następujący zakres robót:

•  Długość sieci wodociągowej  fi  110 PVC - 464,3 mb;b_150_100_16777215_00_images_stories_2018_Wodociag_Krasocin_20171002_141453.jpg
•  Długość sieci wodociągowej  fi  40 PE - 153,9 mb;
•  Hydranty p.poż. nadziemne D80 - 4 szt.
Wynagrodzenie za wykonane roboty wyniosło 108 000,00 zł brutto.