Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 15 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Nina, Celina, Walerian

Sesja Rady Gminy Krasocin

  b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XXXIV. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 31 stycznia 2018 r. (środa) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 

Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad XXXIV. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XXXIII. sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Sprawozdanie z realizacji planu pracy komisji stałych Rady Gminy za II półrocze 2017 r.
7. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) uchylająca uchwałę w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krasocinie do załatwienia indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej;
2) wyodrębnienia środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych - szkołach, zespołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin na rok 2018;
3) Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok;
4) planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasocin na 2018 rok;
5) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2018-2025;
6) zmian w budżecie gminy na 2018 r.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wnioski, komunikaty.
10. Zamknięcie obrad XXXIV. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Chruściel

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00