Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 15 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Nina, Celina, Walerian

BIEG PAMIĘCI ŻOŁNIERZY WYKLĘTYCH

 Bieg odbędzie się w dniu 4 marca 2018 r. Bieg odbędzie się równocześnie na trzech dystansach: 1963m (bieg rodzinny, podstawowy), 2 km bieg militarny (z regulaminowym ekwipunkiem)** oraz 10km (bieg cywilny). Miejscem biegu jest teren wokół zbiornika wodnego KLEKOT koło Włoszczowy. Celem biegu jest upamiętnienie i oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym z okazji przypadającego 1 Marca Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych, a także popularyzacja sportu wśród lokalnej społeczności.

**Uczestnicy wersji militarnej (dystans: 2 kilometry) występują w pełnym umundurowaniu polowym lub ćwiczebnym (mundur z długim rękawem, beret lub czapka polowa, buty krój wojskowy) z plecakiem w kolorze odpowiadającym umundurowaniu o wadze 15 kg na całej trasie biegu.
*Podczas rejestracji oraz po ukończeniu biegu przewidziane jest ważenie plecaków (nie ma limitu czasu na pokonanie trasy).

Organizatorzy lokalni wydarzenia:
• Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSP nr 2 we Włoszczowie;
• Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Hetmana Stefana Czarnieckiego we Włoszczowie;
• Ośrodek Sportu i Rekreacji we Włoszczowie;
• Ochotnicza Straż Pożarna we Włoszczowie;
Partnerzy wydarzenia:
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie;
• Komenda Powiatowa Policji we Włoszczowie;
Patronat medialny:
• Echo Dnia;
• Telewizja Włoszczowa Online;
Patronat honorowy:
• Wojewoda Świętokrzyski - Agata Wojtyszek (czekam na potwierdzenie)
• Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach - insp. Dariusz Augustyniak (czekam na potwierdzenie)
• Świętokrzyski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach - st. bryg. Adam Czajka (czekam na potwierdzenie)
• Starosta Włoszczowski – Jerzy Suliga;
• Burmistrz Gminy Włoszczowa – Grzegorz Dziubek;

Program imprezy:
10.00 – rozpoczęcie wydawania pakietów startowych,
11:15 – zakończenie wydawania pakietów startowych,
11.30 – przygotowanie do startu (ważenie plecaków/wersja militarna 10km)
12.00 – START biegu,
14.00 – przybycie na METĘ ostatnich uczestników biegu,
14.30 – dekoracja zwycięzców biegu i zakończenie imprezy.
Warunki uczestnictwa w biegu
W biegu mogą uczestniczyć osoby, które w dniu zawodów mają ukończone 18 lat, przedstawią aktualnego zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w zawodach lub złożą własnoręczny podpis pod oświadczeniem o zdolności do udziału w w/w zawodach oraz przyjęciu pełnego ryzyka i konsekwencji udziału na własną odpowiedzialność.
**W biegu mogą również uczestniczyć osoby niepełnoletnie, za okazaniem pozwolenia od rodziców.
Podpisanie zgłoszenia do zawodów i pobranie numeru startowego jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych dla potrzeb wewnętrznych organizatora, a także wyrażeniem zgody na wykorzystanie wizerunku startującego w materiałach informacyjnych i reklamowych imprezy.
Zgłoszenie
Zgłoszenia przyjmowane są na email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Prosimy w zgłoszeniu o podanie danych w następującej formie i kolejności:
NAZWISKO, IMIĘ, ADRES ZAMIESZKANIA, PESEL, nr telefonu (kontaktowy), RODZAJ BIEGU (1963m /lub/ 10km cywilny /lub/ 2 km militarny), rozmiar koszulki S,M,L,XL
.*dane te są potrzebne min. do ubezpieczenia zawodnika
Termin nadsyłania zgłoszeń mija 23.02.2018 r. o godzinie 20:00 lub po osiągnięciu limitu uczestników.
W przypadku braku wpłaty w terminie 3 dni od daty zgłoszenia zgłoszenie zostaje anulowane.
Limit zgłoszonych osób: 130.
W przypadku wycofania się z biegu, organizator nie zwraca opłaty startowej.
Opłata startowa
Opłatę startową należy uiścić przelewem na numer konta:
Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków ZSP nr 2 we Włoszczowie
ul. Koniecpolska 40
92 85250002 0000 0010 6308 0004
tytuł wpłaty: Tropem Wilczym / nazwisko i imię zawodnika
Opłatę startową należy uiścić w terminie do 3 dni od daty zgłoszenia.
Opłata startowa wynosi 20zł.
* Uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych wnoszą opłatę startową w wysokości 15 zł.
W ramach opłaty startowej uczestnik otrzymuje numer startowy, pamiątkowy medal i koszulkę.
Postanowienia końcowe
Każdy uczestnik biegu jest zobowiązany pod groźbą dyskwalifikacji do umieszczenia numeru startowego z przodu, na wysokości klatki piersiowej lub pasa.
Organizatorzy zapewniają na trasie biegu obecność ratownika medycznego.
Organizatorzy zapewniają uczestnikom zawodów grupowe ubezpieczenie NNW.
Uczestnicy biorą na siebie odpowiedzialność za indywidualne ubezpieczenie NNW i nie będą wnosić wobec Organizatorów o żadne zadośćuczynienie za ewentualny uraz lub uszczerbek na zdrowiu podczas biegu.
Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy zgubione w trakcie imprezy.
Wiążąca i ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatorów.W sprawach nieobjętych regulaminem rozstrzygają organizatorzy.
Impreza odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.
Organizator zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie do 3 dni przed imprezą.
*Pełna lista osób startujących zostanie opublikowana na stronie wydarzenia 24 lutego.
**Osoby niepełnoletnie przed startem w biegu dostarczają podczas rejestracji zgodę rodziców na udział w zawodach. Osoba, która nie będzie posiadać takiego oświadczenia nie zostanie dopuszczona do udziału w biegu. Wzór oświadczenia:
ZGODA RODZICÓW (PRAWNYCH OPIEKUNÓW)
NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAWODACH SPORTOWYCH
My niżej podpisani / Ja niżej podpisana (ny) wyrażam (my) zgodę na uczestnictwo naszego/mojego dziecka ……………….XY…………………………..
w zawodach sportowych
„TROPEM WILCZYM, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, które odbędą się dnia 04.03.2018 roku we Włoszczowie – kąpielisko KLEKOT.
Jednocześnie oświadczam/-y, że stan zdrowia naszego/mojego dziecka pozwala na udział w tego typu zawodach.
……………………………… …………………………………………………………….
data i miejsce, podpis rodziców (prawnych opiekunów)

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00