Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 15 Grudzień 2018    |    Imieniny obchodzą: Nina, Celina, Walerian

Sesja Rady Gminy Krasocin

  b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) zwołuję XXXV. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 7 marca 2018 r. (środa) o godz. 12.30 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

1. Otwarcie obrad XXXV. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XXXIV. sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2017 rok.
7. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) zwolnienia samorządowego zakładu budżetowego Zakład Gospodarki Komunalnej
w Krasocinie z obowiązku wpłaty nadwyżki środków obrotowych do budżetu;
2) dopłaty do ceny 1m3 odprowadzanych ścieków dla odbiorców usług z terenu gminy Krasocin;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Krasocin, udostępnionych dla operatorów
i przewoźników oraz określenia warunków i zasad korzystania z tych przystanków;
4) Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Krasocin na lata 2018–2021;
5) wyrażenia zgody na sprzedaż na rzecz najemcy w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego położonego w miejscowości Kozia Wieś wraz z ułamkową częścią gruntu stanowiącego własność Gminy Krasocin;
6) wyrażenia zgody na dzierżawę, na okres 10 lat oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości gruntowej położonej w obr. geod. Oleszno stanowiącej własność Gminy Krasocin;
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2018-2025;
8) zmian w budżecie gminy na 2018 r.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wnioski, komunikaty.
10. Zamknięcie obrad XXXV. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Chruściel

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00