Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 25 Marzec 2019    |    Imieniny obchodzą: Maria, Wieńczysław, Ireneusz

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników w 2018 roku

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, Oddział Regionalny w Kielcach, Placówka Terenowa we Włoszczowie uprzejmie informuje, iż w okresie wakacji letnich w 2018 roku KRUS zorganizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników  ubezpieczonych w KRUS, z których mogą skorzystać dzieci urodzone pomiędzy 2003 a 2011 rokiem.

Turnusy rehabilitacyjne trwają 21 dni. Prowadzą je Centra Rehabilitacji Rolników KRUS, które zapewniają dzieciom całodzienne wyżywienie, całodobową opiekę medyczną oraz indywidualny program rehabilitacyjny. Opiekę nad dziećmi sprawuje wykwalifikowana kadra pedagogiczna. Kwalifikacji wniosku o skierowanie dziecka na turnus dokonuje lekarz regionalny inspektor Oddziału Regionalnego. Pierwszeństwo w skierowaniu na turnusy rehabilitacyjne mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności. Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków.

Podstawą skierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny jest wniosek  o skierowanie na rehabilitację leczniczą. Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Wzór wniosku dostępny jest w Placówce Terenowej oraz na stronie internetowej KRUS www.krus.gov.pl. Do wniosku powinien być dołączony  wypełniony załącznik nr 2 – informacja o stanie zdrowia dziecka jak i oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego zawierające m.in. zgodę na przetwarzanie danych osobowych.

Turnusy rehabilitacyjne organizowane są dla dzieci z chorobami układu oddechowego oraz dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu.

Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z chorobami układu oddechowego organizowane zostaną w :
    • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Szklarskiej Porębie w terminie 30.06-20.07.2018r.;
    • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju w terminach: 28.06-18.07.2018, 19.07-08.08.2018r.;
    • Centrum Rehabilitacji Rolników w Świnoujściu w terminie 11.08-31.08.2018r.
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci z wadami postawy i chorobami układu ruchu organizowane zostaną w :
    • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju w terminach: 24.06-14.07.2018r., 15.07-04.08.2018r.
    • Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS Jedlcu w terminach: 09.07-29.07.2018r.; 30.07-19.08.2018r.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w PT KRUS we Włoszczowie oraz na stronie internetowej Kasy w zakładce rehabilitacja.

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00