Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 24 Styczeń 2019    |    Imieniny obchodzą: Felicja, Rafał, Tymoteusz

Sesja Rady Gminy Krasocin

  b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.png Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.: poz. 2232, Dz. U. z 2018 r. poz. 130) zwołuję XXXVIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 30 maja 2018 r. (środa) o godz. 9.30, w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 

Proponowany porządek sesji:   
1. Otwarcie obrad XXXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XXXVII. sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Gminy Krasocin z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na 2017 rok”.
7. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) uchwalenia VII zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krasocin;
2) przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Krasocinie;
3) określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół i przedszkoli niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin;
4) nabycia na własność Gminy Krasocin nieruchomości położonej w obrębie geodezyjnym Krasocin gmina  Krasocin;
5) zbycia nieruchomości położonej  w obrębie geodezyjnym Bukowa stanowiącej własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Krasocin;
6) nabycia na własność Gminy Krasocin  nieruchomości zajętej pod przepompownię ścieków położonej w obrębie geodezyjnym Występy gmina  Krasocin;
7) dopuszczenia zapłaty opłat stanowiących dochód budżetu Gminy Krasocin za pomocą innego instrumentu płatniczego;
8) zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2018-2025;
9) zmian w budżecie gminy na 2018 r.
8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
9. Wnioski, komunikaty.
10. Zamknięcie obrad XXXVIII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Chruściel

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00