01/08 2018

Informacja dla Rolników ubiegających się o zwrot podatku akcyzowego.

b_150_100_16777215_00_images_stories_2018_pistol-pixabay.jpgUrząd Gminy w Krasocinie informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 1340)  

 Wniosek o zwrot podatku akcyzowego należy składać w terminie od 1 sierpnia do 31 sierpnia 2018r.

Wniosek można pobrać w Urzędzie Gminy Krasocin w pokoju nr 5 - Podatki lub z załącznika, który publikujemy poniżej.

WNIOSEK.DOC

Do wniosku należy dołączyć faktury VAT potwierdzające zakup oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2018 roku do 31 lipca 2018 roku.

Limit zwrotu podatku w 2018 r. wynosi:

86,00 zł * ilość ha użytków rolnych
Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2018 roku wynosi 1,00 zł na 1 litr oleju.

Wypłata kwoty zwrotu nastąpi w terminie do 31 października 2018 r., po otrzymaniu środków finansowych na ten cel ze Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego. Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Krasocin pok. Nr 5 - Podatki lub pod nr telefonu 41 39-170-26 wew. 114.