Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 27 Marzec 2019    |    Imieniny obchodzą: Lidia, Ernest, Jan

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) zwołuję XLI. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 19 września 2018 r. (środa) o godz. 13.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 

Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad XLI. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XL. sesji.
4. Zaprezentowanie ochotniczych form służby wojskowej i służby w Wojskach Obrony Terytorialnej przez przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kielcach oraz 10 Świętokrzyskiej Brygady Obrony Terytorialnej.
5. Zaprezentowanie „Latającej Akademii Edukacji Cyfrowej” przez jej przedstawiciela.
6. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
7. Zapytania i interpelacje.
8. Informacja z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 r.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) wysokości stawek i szczegółowych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowych warunków obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikające ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasocin;
2) Statutu Gminy Krasocin;
3) zmian w budżecie gminy na 2018 r.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wnioski, komunikaty.
12. Zamknięcie obrad XLI. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Chruściel

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00