Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 26 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Paweł

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) zwołuję XLII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 10 października 2018 r. (środa) o godz. 11.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

  Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad XLII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Przyjęcie protokółu z XLI. sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Sprawozdanie z realizacji planu pracy komisji stałych Rady Gminy za II półrocze 2018 r., w zw. z zakończeniem kadencji 2014-2018 organów jednostek samorządu terytorialnego.
7. Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych Gminy Krasocin za rok szkolny 2017/2018.
8. Informacja o przeprowadzonej analizie oświadczeń majątkowych radnych, pracowników samorządowych i kierowników jednostek organizacyjnych.
9. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego obowiązujących na obszarze gminy Krasocin;
2) wymagań, jakie powinien spełniać projekt budżetu obywatelskiego Gminy Krasocin;
3) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2018–2025;
4) zmian w budżecie gminy na 2018 r.
10. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje.
11. Wnioski, komunikaty.
12. Zamknięcie obrad XLII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Rafał Chruściel

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00