Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 23 Kwiecień 2019    |    Imieniny obchodzą: Jerzy, Wojciech

Otwarcie Pracowni Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej w ZPO Bukowa

b_150_100_16777215_00_images_stories_2018_ART_159_n_pracownia_5.JPGW dniu 14 listopada 2018r. odbyło się uroczyste otwarcie Pracowni Edukacji Ekologiczno-Przyrodniczej w Zespole Placówek Oświatowych  im. Jana Pawła II w Bukowie. Uroczystość uświetnili swą obecnością zaproszeni goście, m. in.:  Wójt gminy Krasocin Ireneusz Gliściński, podinspektor do spraw pozyskiwania środków pozabudżetowych Sylwia Kowalczyk-Łączek, Dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie Agata Kapelusz-Derejska, Zastępca Dyrektora Beata Mazur oraz Radni gminy Krasocin Bogdan Bukowski i Tomasz Tatar.

Opiekunem ekopracowni została Ewa Chyb, nauczyciel biologii i chemii. Projekt został zrealizowany z wykorzystaniem środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach. Dotacja ta podniosła poziom edukacji ekologicznej uczniów całej szkoły. Nadrzędnym zadaniem tej inwestycji jest bowiem rozwijanie w młodym człowieku wrażliwości na problemy środowiska, zrozumienie podstawowych potrzeb przyrody oraz uświadomienie ważnej roli jaką odgrywa woda w naszym życiu i jak istotne jest jej oszczędzanie.  Zasadniczym jej celem jest także polepszenie warunków nauczania przedmiotów przyrodniczo-środowiskowych.

Nowa ekopracownia wyposażona została w niezbędny do jej funkcjonowania sprzęt, który był prezentowany wszystkim uczestnikom podczas uroczystości. Jest to m. in.: stacja meteorologiczna, miernik poziomu zanieczyszczeń powietrza w otoczeniu szkoły, mikroskopy pomiarowe, miernik promieniowania UV, lornetki, lupy, plansze dydaktyczne, zestawy do pobierania prób glebowych, testowania minerałów i badania procesu Biodegradacji, sita glebowe, zestawy do badania zawartości  azotanów, fosforanów, chlorków, siarczynów, żelaza i tlenu rozpuszczonego w wodzie oraz wiele innych przyrządów i przedmiotów ułatwiających prowadzenie obserwacji.  

W ramach Programu odbyło się szkolenie nauczyciela „Pracownia edukacyjna w szkole podstawowej – Czyste powietrze, woda, gleba oraz odnawialne źródła energii”.  W szkole prowadzone są zajęcia pozalekcyjne dla dzieci,  o charakterze przyrodniczym, w ramach koła ekologicznego. Sprzęt i pomoce dydaktyczne zakupione w oparciu o Program, wykorzystywane są na lekcjach przyrody, biologii, chemii, geografii i fizyki.

Cała społeczność szkolna jest dumna z nowej, wymarzonej ekopracowni, która zapewnia bardzo dobre warunki do nauki i pracy, a także pozwala w ciekawy sposób pogłębiać wiedzę przyrodniczą. Na pewno pomoże ona nauczycielom przekazać wiedzę bardziej efektywnie, a uczniom w przyjemny sposób zrozumieć trudniejsze tematy. Wszystkim, którzy przyczynili się i przyczyniają do rozwoju szkoły składamy podziękowania.

 Galeria  Galeria  Galeria  Galeria
 Galeria  Galeria   

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00