18/12 2018

I Gminny Przegląd Grup Kolędniczych, Oleszno 2018, ,,…kolędować małemu, Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu…”

b_150_100_16777215_00_images_stories_2018_ART_200_n_DSC_0022.JPG  W czwartek 13 października 2018r., w roku obchodów 100- lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Olcha”, we współpracy ze Szkołą Podstawową im. Armii Krajowej w Olesznie oraz wsparciu Lokalnej Grupy Działania ,,Nad Czarną i Pilicą” zorganizowało I Gminny Przegląd Grup Kolędniczych. Celem przeglądu było zachowanie i kultywowanie wśród młodego pokolenia lokalnych tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Chrześcijańska tradycja kolędowania, pozwoliła narodowi polskiemu przetrwać w okresie niewoli zaborów.

 W czasach kiedy, choćby w zaborze pruskim, zakazano polskim księżom katolickim głoszenia kazań w języku ojczystym, kiedy w szkołach zaboru rosyjskiego potraktowano język polski, jako przedmiot nieobowiązkowy, a jeżeli już nauczany to w języku rosyjskim, kiedy też zdecydowana większość narodu polskiego - chłopi, nie umiała czytać, bardzo ważna rola przypadała do odegrania grupom kolędniczym. Dzięki ich wysiłkom ludzie prości i niepiśmienni, mogli poznawać podstawowe prawdy naszej katolickiej wiary, której dumnymi wyznawcami jesteśmy, już od chwili chrztu Mieszka I. Wreszcie też, dzięki ich poświeceniu przetrwała nasza wiara, język i historia. Wartości, które zaborcy chcieli wykorzenić, a które budowały naród polski na przestrzeni ponad tysiąca lat jego istnienia. Podążając szlakiem wytyczonym przez naszych dziadów i ojców, którzy dla zachowania chrześcijańskiej tradycji Świąt Bożego Narodzenia oraz w obronie polskiej mowy, obchodzili domostwa by ,,kolędować małemu, Jezusowi Chrystusowi, dziś nam narodzonemu” w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie zaprezentowały się przed publicznością oraz jury przeglądu grupy kolędnicze:

• Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie. Opiekunem grupy była dyrektor szkoły, p. Agata Kapelusz- Derejska, natomiast program artystyczny przygotowała p. Ewa Terpic- Zając.
• Szkoły Podstawowej im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Cieślach. Opiekunem grupy była p. Marzena Gierczak.
• Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie. Opiekunem grupy była  p. Lidia Siwek, zaś występ artystyczny przygotowała p. Wanda Winiarska.
• Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, klasa VII pod opieką wychowawcy p. Alicji Zawada.

W skład jury I Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych, Oleszno 2018 weszli: Wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach p. Sławomir Krzysztofik, Wikariusz Parafii Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Olesznie, ksiądz Jarosław Kowal, Kierownik Biura Lokalnej Grupy Działania ,,Nad Czarną i Pilicą” p. Grzegorz Grzywna oraz solistka Zespołu ,,Melodia” z Oleszna p. Anna Wójcik. Występom poszczególnych grup kolędniczych z ogromnym zaciekawieniem i aplauzem, przyglądali się: dyrektor Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie, p. Zofia Marcinkowska, nauczyciele i uczniowie oleszyńskiej szkoły, rodzice oraz pozostali zaproszeni goście, m.in. p. Jadwiga Drej, Bożena Cierpica i Maria Ostojska z Zespołu ,,Melodia” w Olesznie oraz p. Sylwia Łączek z Urzędu Gminy w Krasocinie. Miedzy pokazami kolejnych grup kolędniczych z Bukowy, Ciesiel, Mieczyna i Oleszna, zgromadzona publiczność mogła wysłuchać kolęd i pastorałek, tych tradycyjnych oraz współczesnych, które wykonała uczennica klasy VIII SP w Olesznie Julia Amanda Kowalczyk. Miłym i nieoczekiwanym akcentem był także występ solistki Zespołu ,,Melodia”, p. Anny Wójcik, która a cappella- bez udziału instrumentów zaśpiewała kolędę pt.: ,,Dla nieobecnych”. Jury przeglądu stanęło przed bardzo trudnym zadaniem, gdyż wszystkie grupy kolędnicze zachwyciły, zarówno znajomością tekstu, grą aktorską, jak również przygotowaniem rekwizytów i kostiumów. Po niezwykle intensywnych obradach jury I Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych, Oleszno 2018  ogłosiło wyniki:

I miejsce: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie, za program pt.: ,,Hej kolęda”. Szkoła Podstawowa im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie, za program pt.: ,,Hej kolęda, kolęda”.

II miejsce: Zespół Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, za program pt.: ,,Z wesołą piosenką”.
                                                                                                               
III miejsce: Szkoła Podstawowa im. Błogosławionego Księdza Jerzego Popiełuszki w Cieślach, za program pt.: ,,Po kolędzie macie gości”.

Podsumowaniem I Gminnego Przeglądu Grup Kolędniczych była ceremonia wręczenia nagród książkowych oraz pamiątkowych dyplomów, przygotowanych przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Społeczności Lokalnej „Olcha”, w której udział wzięli: Wizytator Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty w Kielcach, p. Sławomir Krzysztofik i Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński. Następnie zgodnie z wiarą i tradycją naszych ojców odbyło się staropolskie dzielenie opłatkiem, połączone ze składaniem życzeń. Ponadto wszyscy występujący kolędnicy oraz zaproszeni goście mieli możliwość skosztowania tradycyjnych bożonarodzeniowych potraw. Wszystkim uczestnikom oraz gościom dziękujemy za udział we wspólnym kolędowaniu słowami: ,,Niech ta gwiazda, która w Noc Wigilijną, zaświeci o zmroku, przypomni Wam tę, z Betlejem. Niech Wam w jej blasku będzie tak miło, jak dwa tysiące lat temu było w pewnej stajence, gdzie małe Dziecię błogosławiło wszystkim na świecie”.Autor: Ryszard Kowalczyk, historyk ZPO w Olesznie
Zdjęcia: Aldona Kowalczyk, matematyk ZPO w Olesznie

 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria Galeria Galeria Galeria
 Galeria