Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 25 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Grzegorz, Urban, Magda

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.pngNa podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 994; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) zwołuję V. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 28 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 9.30 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Proponowany porządek sesji:   

Otwarcie obrad V. sesji Rady Gminy Krasocin.
1. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
2. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) ustalenia sposobu sprawienia pogrzebu przez Gminę Krasocin oraz określenia zasad zwrotu wydatków na pokrycie kosztów pogrzebu;
2) zmian w Regulaminie określającym wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw wynikające ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach
i placówkach prowadzonych przez Gminę Krasocin;
3) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet radnych;
4) zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania i wysokości diet sołtysów;
5) planów pracy komisji stałych Rady Gminy Krasocin na 2019 rok;
6) planu pracy Komisji Skarg, Wniosków i Petycji na 2019 rok;
7) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2018-2025;
8) zmian w budżecie gminy na 2018 r.;
9) Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2019-2026;
10) uchwalenia budżetu Gminy Krasocin na 2019 rok.
3. Wolne wnioski.
4. Informacje i komunikaty.
5. Zamknięcie obrad V. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00