27/12 2018

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie

Zarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłasza konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II. Osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku Dyrektora Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie - Szpitala Powiatowego im. Jana Pawła II ul. Żeromskiego 28, 29-100 Włoszczowa powinna spełniać wymogi określone w art. 46 ust.2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 2190 ze zm.).

 Pliki do pobrania