12/06 2019

Komunikat - Wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych

Świętokrzyska Izba Rolnicza w Kielcach podaje do publicznej wiadomości jej członkom, że wybory do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych odbędą się zgodnie z Uchwałą nr 2/2019 Krajowej Rady Izb Rolniczych w dniu 28 lipca 2019r. Uchwała KRIR oraz terminarz wykonywania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów do Walnych Zgromadzeń Izb Rolniczych znajdują się na stronie internetowej: http://www.sir-kielce.pl/index.php/wybory-2019


Zarząd Świętokrzyskiej Izby Rolniczej