Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 14 Grudzień 2019    |    Imieniny obchodzą: Alfred, Izydor

80-LECIE OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRYGIDOWIE

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_ART_214_n_c_(9).jpgW sobotę 27 lipca 2019 r. Ochotnicza Straż Pożarna w Brygidowie obchodziła ważną uroczystość, jubileusz 80-lecia istnienia jednostki. W kościele parafialnym odbyła się uroczysta Msza Św. w intencji strażaków, celebrowana przez ks. Marka Szybę. Po Mszy Św. w asyście Orkiestry Dętej OSP z Oleszna, poczty sztandarowe oraz zaproszeni goście przemaszerowali  na plac remizy, gdzie odbyła się dalsza część uroczystości.

Po złożeniu meldunku przez Komendanta Gminnego ZOSP RP w Krasocinie Krzysztofa Stolarczyka nastąpiło odśpiewanie Hymnu Polski. Przybyłych gości w imieniu Zarządu powitała Prezes OSP Barbara Kowalczyk.

Swoją obecnością  jednostkę OSP w Brygidowie zaszczycili:

- Wójt Gminy Krasocin Ireneusz Gliściński
- Skarbnik Gminy Krasocin Dorota Jackiewicz
- Przewodniczący Rady Gminy Krasocin Bogdan Bukowski
- Wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP woj. świętokrzyskiego Ireneusz Żak
- Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej we Włoszczowie  kpt. Andrzej Pacanowski
- Wicestarosta Powiatu Włoszczowskiego Łukasz Karpiński
- Prezes Zarządu Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Krasocin Paweł Włodarski
- Komendant Gminny ZOSP RP w Krasocinie Krzysztof Stolarczyk
- Poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Krasocin
- Przedstawiciele Policji Powiatu Włoszczowskiego
- Ks. Proboszcz Parafii Stojewsko Marek Szyba
- Radni Gminy Krasocin
- Sołtysi
- Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Olesznie
- Zaproszeni goście.

Wręczono również odznaczenia dla zasłużonych strażaków.

Jednostka OSP w Brygidowie Uchwałą Prezydium Zarządu Głównego została odznaczona również złotym medalem za zasługi dla pożarnictwa. Za wieloletnią, ofiarną działalność w ochronie przeciwpożarowej, dla dobra społeczeństwa i Rzeczpospolitej Polskiej. Podpisaną przez Prezesa Zarządu Głównego OSP RP Waldemara Pawlaka.

W dalszej części uroczystości  zabrali głos przybyli goście, którzy z okazji jubileuszu 80-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej w Brygidowie złożyli druhnom i druhom serdeczne gratulację za dotychczasową służbę  i oddanie jakie wkładają w wykonywanie swoich obowiązków. Podziękowali za trudną, odpowiedzialną i pełną poświęceń pracę społeczną, za ratowanie zdrowia i życia ludzkiego oraz środowiska naturalnego.

Na ręce Pani Prezes Barbary Kowalczyk złożyli kwiaty, pamiątkowe dyplomy, grawertony oraz puchary. Po zakończeniu części oficjalnej Gości, Sponsorów oraz Poczty Sztandarowe zaproszono na uroczysty obiad, a uczestników i okolicznych mieszkańców na festyn. Obchody zakończyły się dyskoteką dla mieszkańców i wszystkich chętnych. Serdeczne podziękowania Zarząd, druhny i druhowie Ochotniczej Straży Pożarnej w  Brygidowie składają władzom Gminy Krasocin i Powiatu Włoszczowskiego, przedstawicielom Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych, Pocztom Sztandarowym z Gminy Krasocin, Orkiestrze OSP w Olesznie, druhom seniorom, wszystkim sponsorom, którzy wsparli nas materialnie jak i  finansowo, wszystkim zaangażowanym w organizację tej podniosłej uroczystości  oraz przybyłym gościom. Ochotnicza Straż Pożarna w Brygidowie jak również Koło Gospodyń Wiejskich w Brygidowie, które przyczyniło się do organizacji tejże uroczystości dziękuję także Lokalnej Grupie Rybackiej "Między Nidą a Pilicą" za dwa bonusy, które pomogły jeszcze lepiej przeżywać ten wspaniały Jubileusz. Serdecznie dziękujemy.

Rys historyczny Ochotniczej Straży Pożarnej w Brygidowie.

Inicjatorem idei powstania straży pożarnej był Antoni Łącki. Dzięki jego determinacji i wysiłkowi mogliśmy świętować ten wspaniały Jubileusz 80-lecia. Pomysł założenia straży narodził się już w roku 1937. Jednak dopiero w 10 kwietnia 1938 roku zwołano spotkanie organizacyjne. Mimo że na spotkanie przybyło 40 osób, to znalazło się tylko 15 odważnych, którzy wstąpili do jednostki. W roku 1943 w szeregi straży wstąpiły pierwsze trzy kobiety, a w 1945 kolejne 5. Pierwsza remiza drewniana stała przed obecnym Placem Wiejskim. Otwarcie remizy nastąpiło w czerwcu 1951 roku. Służyła druhom wiele lat. Z inicjatywą budowy nowej strażnicy, na walnym zebraniu, wystąpił w 1964 roku, pełniący funkcję prezesa dh Stanisław Piechowski. Jednak dopiero w 1972 roku zakupiono działkę na ten cel. Uroczyste otwarcie odbyło się w 1982 roku. W 1987 ufundowano sztandar, który nadal reprezentuje jednostkę podczas ważnych uroczystości. W tym samym roku jednostka wyposażona została w syrenę alarmową. Przez kolejne lata zmieniali się prezesi. Byli nimi: Jan Gołdyn, Tadeusz Kałka, Antoni Stańczyk, Mariusz Stańczyk, Adam Kałka, Adam Młyńczak, Jerzy Koruba, Tomasz Tatar, a od 2018 roku do chwili obecnej funkcję Prezesa Ochotniczej Straży Pożarnej w Brygidowie pełni Barbara Kowalczyk. W roku 2013 rozpoczęła swoją działalność Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza. W 2015 roku zbudowano garaż, a w 2016 mógł tam stanąć wóz strażacki. Natomiast w roku 2018 została całkowicie zmodernizowana strażnica. Dzięki ścisłej współpracy z Gminą Krasocin oraz ,,szukając pieniędzy’’ poprzez pisanie różnych projektów strażnica jest odpowiednio wyposażona. Dobra współpraca z Kołem Gospodyń Wiejskich w Brygidowie owocuje dobrym zapleczem kuchennym jak i organizacją festynów.

Aktualnie w szeregach straży jest ponad 30 osób.
Obecnie w skład Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Brygidowie wchodzą:

Prezes – Barbara Kowalczyk
Wiceprezes - Adam Kałka
Wiceprezes – naczelnik – Robert Kowalczyk
Sekretarz – Agnieszka Gacia
Skarbnik – Jarosław Klim
Kronikarz – Nina Lipniak – Młyńczak
Zaś Członkami Komisji Rewizyjnej są:
Adam Gacia
Marek Lesiak
Andrzej Ścibor

 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA   

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00