Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 21 Luty 2020    |    Imieniny obchodzą: Eleonora, Feliks, Kiejstus

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2013_HERB.png Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 506; zm.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1309) zwołuję XIII. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 10 września 2019 r. (wtorek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

  Proponowany porządek sesji:   

1. Otwarcie obrad XIII. sesji Rady Gminy Krasocin.
2. Przyjęcie wniosków do porządku obrad.
3. Informacja Wójta Gminy Krasocin z działalności urzędu.
4. Powzięcie uchwał w sprawie:
1) nadania imienia Gminnej Bibliotece Publicznej w Krasocinie;
2) zmieniająca Statut Gminnej Biblioteki Publicznej w Krasocinie;
3) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Krasocinie;
4) stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum w Bukowie;
5) zasad wynagradzania nauczycieli, ustalania regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia;
6) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na własność Gminy Krasocin nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa, której dysponentem jest Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa;
7) wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krasocin położonej w miejscowości Świdno;
8) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu górniczego „Wojciechów 1” w obrębie geodezyjnym Wojciechów;
9) zmian w budżecie gminy na 2019 r.
5. Wolne wnioski.
6. Informacje i komunikaty.
7. Zamknięcie obrad XIII. sesji Rady Gminy Krasocin.

Przewodniczący Rady Gminy
Bogdan Bukowski

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00