15/11 2019

Remont muru oporowego

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_ART_289_n_20191025_091417.jpgW ramach inwestycji związanej z remontem muru oporowego na ul. Źródłowej w Olesznie Firma Usługowa RAD-RIVER, Radomir Gągorowski, Mieczyn 5C, 29-105 Krasocin, na podstawie umowy 69/2019  z dnia 24.09.2019 r. wykonała roboty obejmujące rozbiórkę istniejących elementów betonowych muru oporowego, a w ich miejsce ułożenie koryt odwodnieniowych oraz wykonanie remontu pobocza tłuczniowego wraz z montażem krawężników. Prace zostały wykonane na długości 53,00 mb. za kwotę brutto 38 000,00 zł.

 

 GALERIA  GALERIA  GALERIA  GALERIA