29/11 2019

Odbiór drogi Czostków - Niwiska

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_ART_323_n_20191007_122736.jpgW środę, 27 listopada br. odbył się odbiór, przebudowanej na odcinku 798 mb, drogi powiatowej Nr 0262T w miejscowości Czostków. To kontynuacja ubiegłorocznej przebudowy tej samej drogi, którą wykonano przez całą miejscowość Czostków. Drogę z Czostkowa w stronę Krasocina (do skrzyżowania z drogą w kierunku Gruszczyna) przebudowało Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych FART Sp. z o.o. z Kielc.

Zakres robót objął poszerzenie nawierzchni i wykonanie poboczy, wzmocnienie podbudowy i odtworzenie nawierzchni bitumicznej, wykonanie zjazdów tłuczniowych oraz ułożenie przepustów pod zjazdami, a także wymianę oznakowania poziomego. Wykonano też odwodnienie pasa drogowego w tym: odmulenie rowów przydrożnych i przepustów pod koroną drogi, umocnienie rowów płytami ażurowymi. Koszt inwestycji to 572 365,00 zł, z czego 50 % sfinansował budżet państwa (z Funduszu Dróg Samorządowych), a drugą połowę Urząd Gminy Krasocin. Powiat Włoszczowski nie poniósł żadnych kosztów.

 GALERIA  GALERIA  GALERIA  GALERIA
 GALERIA  GALERIA