Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 27 Luty 2020    |    Imieniny obchodzą: Anastazja, Wiktor, Gabriel

Nabór wniosków o stypendium lekarskie

b_150_100_16777215_00_images_stories_2020_OGLOSZENIE.JPGZarząd Powiatu Włoszczowskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium dla studentów kształcących się na kierunkach lekarskich. Wnioski mogą składać studenci V i VI roku studiów w terminie do dnia 10 lutego 2020 r. Stypendium będzie przyznane na okres 4 miesięcy tj. od 1 marca do 30 czerwca br., przy czym w przypadku studenta V roku stypendium może być przyznane na okres obejmujący kształcenie na V i VI roku studiów. Miesięczna wysokość stypendium to kwota 2 000 zł.

Stypendium może być przyznane kandydatowi, który spełnia łącznie następujące warunki:

1) jest studentem V albo VI roku kształcącym się na kierunku lekarskim,
2) nie powtarza roku, na który ubiega się o przyznanie stypendium,
3) nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów,
4) zawrze umowę, w której w szczególności zobowiąże się do odbycia stażu a następnie podjęcia pracy na okres nie krótszy niż okres pobierania stypendium, w Szpitalu Powiatowym im. JANA PAWŁA II we Włoszczowie.

Do wniosku o przyznanie stypendium należy dołączyć:

1) zaświadczenie z uczelni o statusie studenta,
2) zaświadczenie z uczelni o średniej ocen z egzaminów za dwa ostatnie lata studiów przed złożeniem wniosku,
3) oświadczenie studenta, że nie korzysta z urlopów określonych w regulaminie studiów i nie powtarza roku.

Szczegółowe warunki związane z naborem wniosków zostały zawarte w ogłoszeniu zamieszczonym na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego we Włoszczowie pod adresem www.starostwo.wloszczowa.eobip.pl – zakładka „Komunikaty i ogłoszenia”, lub pod tym linkiem .

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00