Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 26 Czerwiec 2019    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Paweł

Sesja Rady Gminy Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_herb.pngInformujemy, że kolejna Sesja Rady Gminy Krasocin odbędzie się w dniu 24 lutego 2011 roku (Czwartek) o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy  w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

 

Proponowany porządek sesji :   

1. Otwarcie sesji .
2. Zatwierdzenie porządku sesji
3. Przyjęcie protokołu z IV  sesji.
4. Informacja Wójta Gminy z działalności w okresie między sesjami.
5. Zapytania i interpelacje.
6. Powzięcie uchwał w sprawie :
1/ uchwalenia budżetu gminy na 2011 r.,
2/ przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasocin na lata 2011 – 2017,    
3/ zmieniająca uchwałę w sprawie utworzenia Zakładu Gospodarki Komunalnej w Krasocinie,
4/ wyrażenia zgody na wyodrębnienia funduszu sołeckiego w 2012 roku,
5/ uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2011,
6/ zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz odpłatności za posiłki przygotowane w tych stołówkach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krasocin,
7/ przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Krasocin z Organizacjami Pozarządowymi oraz innymi Podmiotami na 2011 rok,
8/ nadania imienia Szkole Podstawowej w Cieślach,   
9/ zmian osobowych w przedstawicielstwie Związku Gmin Ziemi Włoszczowskiej,
10/ wyboru przedstawiciela do Rady Społecznej Zakładu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie,
11. zatwierdzenia planów pracy stałych komisji Rady Gminy.
7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje, wnioski, komunikaty.
8. Zakończenie sesji.


 

Przewodniczący Rady Gminy
Jacek Włodarczyk

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00