28/02 2011

Komunikat

W związku z przypadkami pozostawiania psów bez dozoru i samowolnym przemieszczaniu się ich po terenie gminy, zobowiązuje się mieszkańców do sprawowania nad psami właściwej opieki, głównie poprzez zabezpieczenie posesji (ogrodzenie podwórka) w sposób uniemożliwiający wydostanie się psów na zewnątrz ogrodzenia tj. poza teren posesji. Przypominamy iż właściciel lub opiekun psa ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierze. Pozostawione bez opieki psy będą wyłapywane i umieszczane w schronisku dla zwierząt   NA KOSZT WŁAŚCICIELA ZWIERZĘCIA.