02/03 2011

Zebranie sprawozdawczo-wyborcze

b_150_100_16777215_00_images_gmina_zebranie_osp_2011_zd_(1).JPG
26 lutego 2011r w jednostce OSP Krasocin odbyło się zebranie sprawozdawczo – wyborcze. W zebraniu udział wzięli członkowie OSP Krasocin oraz zaproszeni goście w osobach: dh Ryszard Januszek – Dyrektor Biura Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Kielcach, dh Wiktor Krotla - Prezes Zarządu Powiatowego ZOSP RP we Włoszczowie  kap. Krzysztof Ciosek – Dowódca Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej PSP we Włoszczowie, Ireneusz Gliściński – Wójt Gminy Krasocin, dh Paweł Włodarski – Sekretarz Oddziału Gminnego ZOSP RP w Krasocinie.
 
Zebranie rozpoczęto minutą ciszy. W ten sposób oddano cześć zmarłym druhom: Marianowi  Robakowi – Prezesowi OSP Krasocin i Markowi Kot – członkowi OSP Krasocin. Po przedstawieniu sprawozdań za rok ubiegły wybrano nowego prezesa którym jednogłośnie został dh Bartłomiej Robak – Kapelmistrz Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin. Do szeregu jednostki dołączyły dwie kobiety: Iwona Dusza i Elżbieta Kowalczyk, które oprócz prowadzenia grupy tanecznej APLAUZ w Krasocinie będą kronikować najważniejsze wydarzenia OSP.  Podczas dyskusji padło wiele pytań o dalsze losy orkiestry, jak i modernizację, remonty strażnic. W odpowiedzi Pan Wójt – Ireneusz Gliściński zapewnił, że pomimo napiętego budżetu będą sukcesywnie w miarę możliwości realizowane remonty, jak i dołoży wszelkich starań co do pomocy finansowej Orkiestrze Dętej.  Z ust zaproszonych gości, a przede wszystkim dh Ryszarda Januszka  usłyszeliśmy wiele ciepłych słów co do wyjątkowości tej jednostki, utrzymywania bardzo wysokiego poziomu operacyjnego jak i kulturalnego.  Kpt.Krzysztof Ciosek – dowódca JRG PSP Włoszczowa przedstawił statystykę ilości wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych, miejscowych zagrożeń, akcji powodziowych i wielu innych. W powiecie włoszczowskim jednostka OSP Krasocin zajmuje II miejsce co do ilości wyjazdów. Ogromną rolę w mobilności jednostki na tak wysokim poziomie odgrywają dh Michał Kaczmarek – naczelnik OSP, dh Paweł Mazur – z-ca naczelnika.
 
 

b_150_100_16777215_00_images_gmina_zebranie_osp_2011_zd_(2).JPG b_150_100_16777215_00_images_gmina_zebranie_osp_2011_zd_(3).JPG b_150_100_16777215_00_images_gmina_zebranie_osp_2011_zd_(4).JPG
  
b_150_100_16777215_00_images_gmina_zebranie_osp_2011_zd_(5).JPG b_150_100_16777215_00_images_gmina_zebranie_osp_2011_zd_(6).JPG b_150_100_16777215_00_images_gmina_zebranie_osp_2011_zd_(7).JPG