03/03 2011

Dofinansowanie z Kapitału Ludzkiego

Dofinansowanie projektu z Kapitału Ludzkiego – 214.591,29 zł. W ramach tego projektu będą prowadzone zajęcia edukacyjne dla dzieci z klas I-III oraz zostaną zakupione pomoce naukowe i drobny sprzęt (np. laptopy z oprogramowaniem, ławki szkolne, stoliki). Tytuł projektu :”Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III w Gminie Krasocin”. Projekt dotyczy; „Wyrównywania szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. Okres realizacji projektu od 14.02.2011 r. do dnia 21.06.2013 r.