04/07 2011

Ogłoszenie

PRAGNĘ POINFORMOWAĆ ŻE SIEĆ WODOCIĄGOWA ZASILAJĄCA MIEJSCOWOŚCI CZOSTKÓW, DĄBRÓWKA, NIWISKA GRUSZCZYŃSKIE ZASILANA JEST Z UJĘCIA "CIEŚLE". WODA JEST W PEŁNI BEZPIECZNA I NADAJE SIĘ DO SPOŻYCIA. UJĘCIE "CZOSTKÓW" DO CZASU DEZYNFEKCJI BĘDZIE ZAMKNIĘTE.