15/12 2011

Konkurs „Ekologia, my i region w którym żyjemy” ( XXI edycja) - rozstrzygnięty

b_150_100_16777215_00_images_stories_2011_konkurs_ekologia_ekologia_XXI_(Small).jpgSzkoła Podstawowa w Bukowie zdobyła II miejsce w XXI edycji Wojewódzkiego Konkursu Ekologicznego pod nazwą „Ekologia, my i region w którym żyjemy”. Organizatorem konkursu był Zespół Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach. Na ogłoszenie rezultatów kilkumiesięcznej, ekologicznej rywalizacji, przybyli przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Świętokrzyskiego Kuratorium Oświaty, Dyrekcji Lasów Państwowych w Radomiu oraz Ligii Ochrony Przyrody.

Patronami medialnymi konkursu byli: Radio Kielce, Echo Dnia, i TVP Kielce.

Konkurs był długoterminowy i składał się z dwóch etapów. Pierwszy etap polegał na przygotowaniu pracy konkursowej w formie plakatu, albumu, filmu, reportażu lub prezentacji multimedialnej na jeden z trzech podanych przez organizatora tematów. Uczniowie ze szkoły w Bukowie wybrali temat: „Różnorodność biologiczna ekosystemu leśnego położonego

w miejscu zamieszkania”. Jego opracowaniem zajmowali się uczniowie z klasy szóstej. Byli to: Iga Graczyk, Katarzyna Jambor, Oliwia Woźnica, Aleksandra Pawelec, Adrianna Chabuz, Paulina Urbanowska i Zuzanna Terpic. Opiekę nad grupą sprawowała pani Sławomira Jambor.

Do I etapu zostało zgłoszonych 101 prac konkursowych. Do II etapu zakwalifikowało się 5 zespołów ze szkół podstawowych, 5 szkół gimnazjalnych i 5 szkół ponadgimnazjalnych czyli w sumie 15 prac finałowych.  Finał konkursu odbył się 2 grudnia 2011r. w auli Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, gdzie przedstawiono galerię najlepszych prac konkursowych i zaprezentowano wybrane filmy konkursowe. W finale uczniowie reprezentujący szkołę przez 60 minut rozwiązywali testy sprawdzające ich wiedzę z zakresu ochrony środowiska, szeroko pojętej ekologii oraz leśnictwa. Aby je pomyślnie rozwiązać, należało wykazać się wiedzą wykraczającą poza ramy szkolnego programu. Suma uzyskanych punktów z I i II etapu decydowała o uzyskaniu danego miejsca w klasyfikacji.  Sprawdzian z wiedzy przyrodniczej pisali: Katarzyna Jambor, Iga Graczyk, Adrianna Chabuz. Uczennice w nagrodę otrzymały plecaki firmy Adidas oraz albumy i filmy o tematyce przyrodniczej. Pozostali uczniowie, którzy przygotowywali pracę konkursową zostali nagrodzeni plecakami. Szkoła za zajęcie II miejsca otrzymała aparat fotograficzny, busole, mapy i przewodniki Gór Świętokrzyskich oraz albumy przyrodnicze. 

   W konkursie „Ekologia, my region w którym żyjemy” szkoła w Bukowie brała udział po raz piąty. W ubiegłym roku uczniowie szkoły zdobyli I miejsce, natomiast w poprzednich edycjach były to kolejno III i IV miejsca oraz wyróżnienia. Dzięki konkursom szkoła wzbogaciła się o 2 mikroskopy stereoskopowe, sprzęt pomiarowy- wielofunkcyjny,  zestaw doświadczalno – laboratoryjny do badań gleby, kompasy oraz 10 kompletów przewodników roślin i zwierząt, kamerę video i aparat cyfrowy.

 b_150_100_16777215_00_images_stories_2011_konkurs_ekologia_ekologia_XX_4I_(Small).jpg b_150_100_16777215_00_images_stories_2011_konkurs_ekologia_ekologia_XX_3I_(Small).jpg b_150_100_16777215_00_images_stories_2011_konkurs_ekologia_ekologia_XX_1I_(Small).jpg