27/01 2017

NOWE STAWKI OPŁAT

b_150_100_16777215_00_images_stories_2017_garbage-pixabay.jpgOd 1 stycznia 2017 roku nastąpiła zmiana stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  W dniu 24 listopada 2016r. Rada Gminy Krasocin podjęła uchwałę w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustaleniu stawki takiej opłaty, w której określono stawkę opłaty na poziomie 5,00 zł od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są w sposób selektywny zbierane i odbierane oraz 10,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość, jeżeli odpady nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane.

Jednocześnie informujemy, iż w miesiącach luty - marzec br. sołtysi dostarczą do każdego domostwa, informacje o wymiarze opłaty i terminach płatności.