Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 23 Luty 2018    |    Imieniny obchodzą: Romana, Izabela, Damian

Informacje wymagane ustawowo

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 250 ze zm.), Gmina Krasocin

przekazuje do wiadomości mieszkańców następujące informacje:

1. Podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasocin jest:

 • Adam Bielas „CZYSTOPOL” ul. Partyzantów 114, 29-100 Włoszczowa tel. 41 315 12 46;
 • Adres do korespondencji: Adam Bielas „CZYSTOPOL” ul. Kielecka 18, 26-060 Chęciny.

2. Podmiotami odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krasocin są:

 • P.P.H.U. „TAMAX” Tadeusz Cieślak ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów;
 • Karol Sienkiewicz ul. Sienkiewicza 58A, 29-100 Włoszczowa;
 • Adam Bielas CZYSTOPOL ul. Partyzantów 114, 29-100 Włoszczowa;
 • Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Sienkiewicza 31, 29-100 Włoszczowa;
 • Miejskie Usługi Komunalne Sp. z o.o. ul. Mościckiego 43, 26-110 Skarżysko – Kamienna;
 • „EKOM” Maciejczyk Sp. J. ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny;
 • ENERIS Surowce S.A. ul. Zagnańska 232A, 25-563 Kielce;
 • Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych „FART-BIS” Sp. z o.o. ul. Ściegiennego 268A, 25-116 Kielce;
 • P.U.K. „TAMAX” Szczepan Cieślak ul. Dworcowa 46, 28-340 Sędziszów;
 • .A.S.A. Tarnobrzeg Sp. z o.o. ul. Strefowa 8, 39-400 Tarnobrzeg;
 • MAŁOPOLSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI ODPADAMI Sp. z o.o. ul. Barska 12, 30-307 Kraków, adres do korespondencji ul. Nowohucka 1, 31-580 Kraków;
 • Usługi Oczyszczania „POLTER” UL. Ogrodowa 20, 28-300 Jędrzejów;
 • P.H.U. „MAG-BRUK” Magdalena Sienkiewicz ul. Sienkiewicza 58A, 29-100 Włoszczowa;
 • Tartak „OLCZYK” Sp. z o.o. Świdno 1, 29-105 Krasocin.

3. Miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Krasocin (zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania) jest:

 • P.G.K. i M. Sp. z o. o. we Włoszczowie, ul. Przedborska, 29-100 Włoszczowa.

4. O osiągnięciu przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku kalendarzowym, wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania:

Lp.

Nazwa firmy

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali,  tworzyw sztucznych i szkła

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  i rozbiórkowych

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych  do składowania

 

2016 r. w %

1

Gmina Krasocin

ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

23,120

100

0

2

P.P.H.U. „TAMAX’ Tadeusz Cieślak

Ul. Dworcowa 46

28-340 Sędziszów

50,904

0

0

3

„CZYSTOPOL” Adam Bielas

ul. Partyzantów 114

29-100 Włoszczowa

44,210

100

0

4

P.H.U. PAVER Karol Sienkiewicz ul. Sienkiewicza 58A

29-100 Włoszczowa

314,470

0

0

5

P.G.K i M Sp. z o.o. we Włoszczowie

ul. Sienkiewicza 31

29-100 Włoszczowa

19,840

0

0

6

TARTAK „OLCZYK” Sp. z o.o.

Świdno 1

29-105 Krasocin

 

9,469

0

0

 5. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbiera i zagospodarowuje z terenu gminy Krasocin:

 • Biosystem S.A. z siedzibą w Krakowie  przy ul. Wodnej 4, 30-556 Kraków.

PAMIĘTAJ!

Termin "sprzęt" oznacza urządzenia, których prawidłowe działanie jest uzależnione od dopływu prądu elektrycznego lub od obecności pól elektromagnetycznych, a także urządzenia mogące służyć do wytwarzania, przesyłu lub pomiaru prądu elektrycznego lub pól elektromagnetycznych.

Natomiast "zużyty sprzęt" to taki, który poza warunkami określonymi wyżej, spełnia definicję odpadu zawartą w ustawie o odpadach tj. którego posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub do jego pozbycia się jest zobowiązany.

Zużyte sprzęty elektryczne i elektroniczne zawierają liczne elementy charakteryzujące się właściwościami trującymi i toksycznymi. Zawarte  w urządzeniach substancje niebezpieczne, po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla organizmów żywych, dlatego nie wolno ich umieszczać w pojemnikach z innymi odpadami.

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00