08/04 2014

Nieczystosci ciekłe

Firmy posiadające zezwolenie na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.doc

Oświadczenie.docx

Procedura wyd. zez. na opróżnianie zb. bezodpływowych.docx

Wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.docx

INFORMACJA dla mieszkańców gminy posiadających zbiorniki bezodpływowe (szamba) oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków

ZAŁĄCZNIK - EWIDENCJA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB), PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW