Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 26 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Filip, Paulina, Marianna

Gospodarka Odpadami

Informacja o otwarciu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)

Czytaj więcej...Wójt Gminy Krasocin informuje, że z dniem 03.06.2019r. zostanie otwarty Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowany na ulicy Ludowców 9A, tj. przy oczyszczalni ścieków w Krasocinie. Punkt będzie świadczył usługi w I i III  poniedziałek miesiąca w godz.14.00 – 18.00. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel nieruchomości może nieodpłatnie przekazywać odpady wytworzone w gospodarstwach domowych zebrane w sposób selektywny:

Czytaj więcej...

„LISTY DLA ZIEMI” OGÓLNOPOLSKA AKCJA PROEKOLOGICZNA SKIEROWANA DO UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJUM ORAZ PRZEDSZKOLI

Czytaj więcej...W 2019 r., uczniowie w całej Polsce będą mieli możliwość napisania listu, a przedszkolaki wykonania rysunku. Akcję określają dwa słowa: EDUKACJA i DZIAŁANIE. Temat przewodni to gospodarka odpadami, promocja recyklingu  oraz postawy i działania proekologiczne - są to bardzo istotne kwestie, które powinny każdego zainteresować. Ważne jest, aby przeciwdziałać paleniu śmieci w piecach domowych.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Czytaj więcej...

Informacja o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czytaj więcej...Wójt Gminy Krasocin informuje, że Rada Gminy w dniu 26 listopada 2018r. podjęła uchwałę o zmianie stawki  opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym od dnia 1 stycznia 2019 roku będą obowiązywać następujące stawki opłat za odpady komunalne:

Czytaj więcej...

Gmina wycofała się projektu montażu OZE dla mieszkańców

Z uwagi na zbyt dużą liczbę gospodarstw domowych, które na obecnym etapie wycofały się z projektu montażu odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców, gmina zrezygnowała z dalszej procedury ubiegania się o dofinansowanie. Jednocześnie Urząd Marszałkowski nie pozwolił na zmniejszenie wskaźników zadania, co nie pozwoliło na kontynuowanie projektu dla mniejszej ilości gospodarstw domowych.

Podsumowanie projektu pt. „Pracownia edukacji ekologiczno- przyrodniczej w szkole podstawowej w Gminie Krasocin”

Czytaj więcej...W dniu 19.06.2018r. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej odbyło się podsumowanie projektu pt. „Pracownia edukacji ekologiczno- przyrodniczej w szkole podstawowej  w Gminie Krasocin” oraz  konkurs dla   uczniów  Gimnazjum w Krasocinie. W ramach podsumowania projektu miała miejsce prezentacja zakupionych pomocy dydaktycznych oraz omówione zostały działania, które zostały podjęte w trakcie realizacji projektu z wykorzystaniem tychże pomocy dydaktycznych.

Czytaj więcej...

Listy dla Ziemi 2018r.

Czytaj więcej...Listy dla Ziemi to aktywna nauka, rozwój talentów i dobrych relacji z otoczeniem. Listy piszą dzieci i młodzi ludzie, a swoje słowa (lub rysunki!) na papierze listowym z makulatury wręczają rodzicom i dziadkom. Dlaczego? Bo dorośli mogą dawać dobry przykład w prostych, codziennych działaniach ekologicznych, a dzieci i młodzi ludzie mogą ich do tego motywować.

Czytaj więcej...

24.07.2018r. bezpłatna zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego

Czytaj więcej...Misyjne Dzieło Diecezji Kieleckiej wraz z Koordynatorem Diecezjalnym zbiórki surowców wtórnych, Panem Władysławem Burzawą, rozpoczynają edycję zbiórki elektrośmieci na misje. Dzięki pomocy duszpasterzy i diecezjan, udało im się zrealizować wiele misyjnych projektów, m in. wybudowanie czterech studni w Afryce, wyposażenie kilku szkół, sierocińców, domów dla niepełnosprawnych, gdzie posługują  misjonarze i misjonarki.

Czytaj więcej...

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00