07/12 2017

INFORMACJA O NIEBEZPIECZNYM ZJAWISKU Nr I:91

Zjawisko: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, Stopień zagrożenia: 2. Ważność: od godz. 12:00 dnia 06.12.2017 do godz. 15:00 dnia 07.12.2017. Obszar: Zlewnia Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej (świętokrzyskie)

Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych w zlewniach Nidy, Czarnej Staszowskiej, Koprzywianki, Kamiennej oraz na mniejszych bezpośrednich dopływach Wisły na terenie województwa, spodziewane są dalsze wzrosty poziomu wody w strefie stanów średnich i dolnej części strefy stanów wysokich. Punktowo istnieje możliwość przekroczenia stanów ostrzegawczych (zwłaszcza w zlewni górnej Nidy i Kamiennej).

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 75%

Uwagi: W razie istotnych zmian w czasie lub przebiegu zjawiska, informacja może ulec zmianie.

 

Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie
Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy
Zespół Hydrologii Operacyjnej w Krakowie