Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 27 Maj 2020    |    Imieniny obchodzą: Juliusz, Magdalena, Jan

Uncategorised

Miejsca Pamięci Narodowej

Miejsce Pamięci Narodowej nr 2

Rodzaj obiektu: Pomnik.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia), położenie obiektu: Chotów , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Olesznie, Pomnik znajduje się przy drodze powiatowej z Włoszczowy do Chotowa.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

CZEŚĆ

POLEGŁYM W WALCE

Z FASZYZMEM

W XVIII-TĄ ROCZNICĘ

ZWYCIĘSKIEJ BITWY KTÓRĄ

STOCZYLI PARTYZANCI „AK”

W DNIU 28-X-1944 r.

WALECZNYM PARTYZANTOM

RODACY

Treść napisów na tablicach znajdujących się obok pomnika przedstawiają załączone fotografie.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...  

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 3

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Pomnik w lesie.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Kozia Wieś , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Olesznie, pomnik w lesie za przejazdem kolejowym w kierunku miejscowości Kluczewsko.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

Ś. P.

NIEZNANY PARTYZANT PS „KRUK”UR .1921r.

WSTĄPIŁ DO ODDZIAŁU NARODOWA

ORGANIZACJA WOJSKOWA/NOW/W1940 r.

POD DOWÓDZTWEM PLUT.PL„DYSZEL”

LEONA BISKUPSKIEGO

WALCZYŁ W ODDZIALE NOW.

NA TERENIE POW. WŁOSZCZOWSKIEGO

W DNIU 6 VIII 1943r. W WALCE Z NIEMCAMI

POLEGŁ W LESIE KOZIA WIEŚ

GM. OLESZNO-I TU POCHOWANY

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

KIEROWNIK REJONU ZKRPiBWP

WE WŁOSZCZOWIE

Kpt.rez.MIGACZ MIECZYSŁAW

TABLICE WYKONAŁ

H. KWIATKOWSKI ZAM. KONIECPOL

MAJ 1997r.

ZARZĄD KOŁA

MIEJSKO GMINNEGO

ZKRPiBWP.

W KRASOCINIE

STR.SIERŻ.ŁAPOT MAKSYMILIAN

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...  

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 4

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Obelisk.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia, położenie obiektu: Kozia Wieś, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Olesznie,trasa z Koziej Wsi
w kierunku miejscowości Kluczewsko (na skraju lasu).

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.): treść napisu znajduje się na załączonej fotografii.

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...  

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 5

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Pomnik.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Krasocin , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, cmentarz parafialny w Krasocinie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz. w Krasocinie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

GRÓB NIEZNANEGO ŻOŁNIERZA

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej...   

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 6

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Mogiła zbiorowa.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Krasocin , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz. w Krasocinie, cmentarz parafialny w Krasocinie (przy drodze wojewódzkiej 786 Kielce – Częstochowa).

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

Zamordowani przez hitlerowców

15 sierpnia 1943 r

Ś. P.

GOSZCZYŃSKI ALEKSANDER

LAT 40

PSEŁDONIM DĄB

ŚWIEBODA JAN

LAT 31

PSEUDONIM MACIEJ

WŁODARSKI STRFAN

LAT 43

PSEUDONIM JESION

TRYBEK JAN

LAT 45

PSEUDONIM MARNY

SZAŁAŃSKI BOLESŁAW

LAT 41

PSEUDONIM SOSNA

TŁUSTOCHOWICZ STANISŁAW

LAT 32

PSEUDONIM KAKTUS

KLIM IGNACY

LAT 53

PSEUDONIM MAŁY

Pokój Ich Duszom

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej...   

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 7

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Pomnik.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Krasocin , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz.w Krasocinie , cmentarz parafialny w Krasocinie (przy drodze wojewódzkiej 786 Kielce – Częstochowa).

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.)

Ś.P.

WERONIKA BUBIS - żyła lat 23

JANINA KLIM - żyła lat 20

LEON KLIM - żył lat 17

TADEUSZ KLIM - żył lat 15

STANISŁAW KOWALCZYK - żył lat 44

STANISŁAWA KUKLA - żyła lat 17

WŁADYSŁAW LIS - żył lat 18

ANTONI ŁASZEK - żył lat 28

BOLESŁAW MAJECKI - żył lat 37

LEOKADIA PASIŃSKA - żyła lat 15

FLORENTYNA SIWEK - żyła lat 41

WŁADYSŁAW SIWEK - żył lat 50

OTOLIA STAŃCZYK - żyła lat 20

STANISŁAW STAŃCZYK - żył lat 15

WŁADYSŁAW STAŃCZYK - żył lat 18

MARIANNA ŚLIWKA - żył lat 65

WŁADYSŁAWA ŚLIWKA - żyła lat 28

WERONIKA WILK – żyła lat 14

ŁĄCZNICZKA NN

Zginęli z rąk okupanta w dniu 28 lipca 1944 r.

Cześć pamięci!

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej...   

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 8

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): tablica upamiętniająca.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Krasocin, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, budynek ZPO im. rtm. Witolda Pileckiego w Krasocinie (wewnątrz budynku).

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

KIEROWNIK SZKOŁY JÓZEF GAJDZIŃSKI

ZGINĄŁ W DN. 14 MARCA 1941 ROKU

ŚMIERCIĄ MĘCZEŃSKĄ

W OBOZIE KONCENTRACYJNYM W DACHAU

CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI

OGNISKO ZNP KRASOCIN

MŁODZIEŻ, SPOŁECZEŃSTWO

KRASOCIN DN. 17 VI 1973 R.

Czytaj więcej...    

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 9

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.):

Tablica upamiętniająca.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Krasocin , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, ZPO im. rtm. Witolda Pileckiego.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

ROTMISTRZ

WITOLD PILECKI

1901 – 1948

W hołdzie niezłomnemu obrońcy Ojczyzny patronowi Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie

Krasocin, 17 czerwca 2016 r.

 

Czytaj więcej...    

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 10

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Cmentarz.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Ludynia , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Kozłowie, cmentarz wojenny znajduje się przy drodze prowadzącej z Ludyni w kierunku zachodnim, na skraju lasu.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

Treść napisu na drewnianej tablicy informacyjnej:

CMENTARZ WOJENNY PRAWEM CHRONIONY

SPOCZYWA TU 14 ŻOŁNIERZY ARMII

NIEMIECKIEJ GŁÓWNIE Z 133 PUŁKU PIECH.

LANDWERY I 3 Z ARMII ROSYJSKIEJ

Z WALK 1914 – 1915

U SCHYŁKU II WOJNY ŚWIATOWEJ

POCHOWANO TU KILKUNASTU ŻOŁNIERZY ARMII NIEMIECKIEJ

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...
Czytaj więcej...    

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 11

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): głaz.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Ludynia , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Narodzenia NMP w Kozłowie,głaz znajduje się przy drodze prowadzącej z Ludyni
w kierunku zachodnim, na skraju lasu (w sąsiedztwie cmentarza wojennego).

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

PAMIĘCI

WACHMISTRZA KAMIŃSKIEGO

I POWSTAŃCÓW Z ODDZIAŁU ANDERLINIEGO

POLEGŁYCH W POTYCZCE Z MOSKALAMI

W LUDYNI 8 KWIETNIA 1864 ROKU

W 150. ROCZNICĘ

WYBUCHU POWSTANIA STYCZNIOWEGO

MIESZKAŃCY LUDYNI

I GMINY KRASOCIN

2013 R.

WŁOSZCZOWSKIE TOWARZYSTWO HISTORYCZNE

ODDZIAŁ W KRASCOCINIE

NADLEŚNICTWO WŁOSZCZOWA

GMINA KRASOCIN

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej...   

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 12

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): głaz.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznie, cmentarz parafialny
w Olesznie, ul. Partyzantów (przy drodze powiatowej w kierunku Końskie, po lewej stronie), głaz znajduje się po lewej stronie od wejścia na cmentarz.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

POLEGŁYM I POMORDOWANYM

Z PARAFII OLESZNO

Treść napisów upamiętniających siedmiu poległych z parafii Oleszno znajdują się na załączonej

fotografii

 

Czytaj więcej...    

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 13

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Kwatera Żołnierska.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, cmentarz parafialny w Olesznie, Parafia Rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia
NMP w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

Ś. P.

N. N.

POR. WOJSKA POLSKIEGO

POLEGŁ W 1939 R. NA ZIEMI WŁOSZCZOWSKIEJ

W OBRONIE OJCZYZNY.

Ś. P.

plut.”URBAN”

lat 19

Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.

EDMUND WALOCHA

kpr.”TADEK”

lat 19

Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.

Kazimierz Piech

PPOR. AK PS.”POŚWIT”

LAT 26

POLEGŁ 26.VII.1944 POD OLESZNEM.

Ś.P.

MIECZYSŁAW BADERSKI

SOBIESKI”

lat 18

Poległ 29.X.1944r. pod Lipnem

4. Data powstania obiektu, autor fundator

brak danych

Ś. P.

STANISŁAW GAJEK

WICHER”

Lat 19

Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.

STANISŁAW ALKIEWICZ

KNIAŹ”

Lat 20

Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.

MARIAN ŁYŻWA

wachmistrz „ŻBIK”

lat 29

Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.

JÓZEF KORUS

PCHOR. „SOKÓL”

ŻOŁNIERZ AK BAT. „NURTA”

ODZN KRZYŻEM ARMII KRAJOWEJ

MEDALEM WOJSKA

ZM. 27.X.1948R. W WYNIKU REPRESJI UB.

Ś. P.

TADEUSZ ŁYŻWA

RYŚ”

Lat 23

Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.

CZESŁAW KOWALCZYK

PS. „SROKA”

LAT 19

POLEGŁ 26.VII.1944 POD OLESZNEM.

Ś. P.

STEFAN KOWALCZYK

PS. „WĘGROWIEC”

LAT 26

POLEGŁ 26.VII.1944 POD OLESZNEM.

Ś. P.

TADEUSZ WŁODARSKI

PS. „BORSUK”

LAT 19

POLEGŁ 26.VII.1944 POD OLESZNEM

Ś. P.

TADEUSZ SZLIFIERSKI

WĘGORZ”

lat 18

Poległ 30.X.1944r. pod Chotowem.

Ś. P.

WACŁAW PAJĄK

PS. „OWIES”

LAT 21

POLEGŁ 26.VII.1944 POD OLESZNEM.

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...  

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 14

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Pomnik.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia rzymskokatolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznie, cmentarz parafialny w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

PAMIĘCI ŻOŁNIERZY ARMII KRAJOWEJ POLEGŁYCH ZA OJCZYZNĘ;

na drugiej stronie pomnika tablica -

napis znajduje się na załączonej fotografii.

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej...   

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 15

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.):

Grób symboliczny mjr Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego ,,Nurta”.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia rzymsko katolicka pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznie, cmentarz parafialny
w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

NURT

EUGENIUSZ GEDYMIN

KASZYŃSKI

UR. 22 SIERPNIA 1909

MJR WP. CICHOCIEMNY

ŻOŁNIERZ WRZEŚNIA

I WALK WE FRANCJI.

W 1942 W DYWERSJI

OKRĘGU JODŁA AK.

W 1943 DOWÓDCA

ZGRUPOWANIA ŚWIĘTOKRZYSKICH

ZGRUPOWAŃ PARTYZANCKICH

AK PONURY.

W 1944 D-CA 1 BAT. 2PP

LEG.AK. NASTĘPNIE DOWÓDCA

TEGO PUŁKU.

KAWALER KRZYŻY: VIRTUTI

MILITARI, WALECZNYCH,

ARMII KRAJOWEJ.

ZM. 24 MARCA 1976

W LONDYNIE

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej...   

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 16

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Kościół, tablica wewnątrz.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno, ul. Kielecka, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

W HOŁDZIE ŻOŁNIERZOM

I BATALIONU 2 P.P. LEG. ARMII KRAJOWEJ

POLEGŁYM I ZMARŁYM Z RAN PO BITWACH

POD LIPNEM I CHOTOWEM W DNIACH 29i30.X.1944R.

WALCZĄCYM ZWYCIĘSKO POD ROZKAZAMI DOWÓDCY

MJR. EUGENIUSZA GEDYMINA KASZYŃSKIEGO – „NURTA”

PRZECIW NIEMIECKIM NAJEŹDŹCOM

TABLICĘ TĘ JAKO WYRAZ TRWAŁEJ O NICH PAMIĘCI-ORAZ W DOWÓD

WDZIĘCZNOŚCI DLA PATRIOTYCZNEJ I OFIARNEJ POSTAWY

MIESZKAŃCÓW OKOLICZNYCH WSI-

FUNDUJĄ TOWARZYSZE BRONI

Z KOMPANII POR.”JURKA CZERWONEGO”

POR „DZIKA” CHOR. „SZORTA” ZWIADU PPOR „BOGORII”

POR.„HABDANKA” SANITARIATU DR „ANDRZEJA”

OLESZNO, 29.X.1978

 

Czytaj więcej...    

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 17

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Kościół, tablica wewnątrz.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno, ul. Kielecka, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Kościół Parafialny pw. Wniebowzięcia NMP w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

OJCOM NA CHWAŁĘ

SYNOM DLA OTUCHY

POTOMNYM NA

WIECZNĄ PAMIĘĆ

W HOŁDZIE

ŻOŁNIERZOM NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

ODDZIAŁU PARTYZANCKIEGO POD DOWÓDZTWEM

MJR WŁADYSŁAWA KOŁACIŃSKIEGO – ŻBIKA

POLEGLYM W WALKACH

O WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI

W LATACH 1943-1945

 

DOWÓDCA I KOLEDZY

 

OLESZNO, LIPIEC 1995

 

Czytaj więcej...    

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 18

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Pomnik NSZ.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno, ul. Przedborska, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, trasa z Oleszna, w kierunku miejscowości Zabrody (po lewej stronie).

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

W TYM MIEJSCU 26.07.1944 R.

ODDZ. NARODOWYCH SIŁ ZBROJNYCH

POR.„ŻBIKA”-WŁADYSŁAWA KOLACIŃSKIEGO

WSPIERANY ODDZIAŁEM A.K.MJR.”MARCINA”

MIECZYSŁAWA TARCHALSKIEGO

STOCZYŁ ZWYCIĘSKĄ BITWĘ

Z NIEMIECKIM ODDZ.SS.

W 46 ROCZNICĘ

TOW.BRONI I SPOŁECZEŃSTWO OLESZNA

26.07.1990

 

26.VII.1944 r

DZIEŃ OCALENIA

OLESZNA

PRZED ZAGŁADĄ

HITLEROWSKĄ

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...  

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 19

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Tablica upamiętniająca.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, al. 1 Maja w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

TABLICA PAMIĄTKOWA KU CZCI ZAMORDOWANYCH DZIAŁACZY PARTYJNYCH I NAUCZYCIELI

PRZEZ OKUPANTA HITLEROWSKIEGO I REAKCJĘ W LATACH 1940 – 1944

MŁYNARCZYK FRANCISZEK

PASIŃSKI HIERONIM

KAWAŁEK JAN

DOBROWOLSKI STANISŁAW

SPOŁECZEŃSTWO

I OGNISKO ZNP

W OLESZNIE

OLESZNO 1970r.

Czytaj więcej...    
 

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 20

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): pomnik.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, ZPO im. Armii Krajowej w Olesznie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.): Szkoła Podstawowa im. ARMII KRAJOWEJ w Olesznie.

 

Czytaj więcej...    

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 21

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Tablice upamiętniające.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Oleszno , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Budynek Zespołu Placówek Oświatowych im. Armii Krajowej w Olesznie przy ul. Szkolnej 34 .

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

PAMIĘCI PARTYZANTÓW

ODDZIAŁU ARMII KRAJOWEJ

MJR M. TARCHALSKIEGO

MARCINA” POLEGŁYCH

W BOJU Z HITLEROWCAMI

POD OLESZNEM 26 VII 1944 R

KOŁO ZBoWiD SPOŁECZEŃSTWO OLESZNA

POLEGLI W WALCE

PARTYZANCI ODDZIAŁU AK

SIERŻ. PS.„POŚWIST” –

PIECH KAZIMIERZ

STRZ. PS.„ISKRA”-

CELEJOWSKI TADEUSZ

STRZ. PS. „SROKA”-

KOWALCZYK CZESŁAW

STRZ. PS.„MALARSKI”-

SOBCZYK STANISŁAW

CZEŚĆ I CHWAŁA ICH PAMIĘCI

Czytaj więcej...    

Miejsce Pamięci Narodowej nr 22

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Pomnik upamiętniający.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Stojewsko , gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Najświętszej Marii Panny Wspomożycieli Wiernej w Stojewsku, cmentarz parafialny.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

W HOŁDZIE NIEWINNIE

POMORDOWANYM 28 LIPCA 1944r.

PRZEZ HITLEROWSKICH OPRAWCÓW

18 MIESZKAŃCOM PARAFII

STOJEWSKO

W 55 ROCZNICĘ SPOŁECZEŃSTWO

 

Czytaj więcej... Czytaj więcej...   

 

Miejsce Pamięci Narodowej nr 23

Rodzaj obiektu (tablica, płyta, obelisk, pomnik, kościół, park, las, cmentarz, obóz , itp.): Tablica upamiętniająca.

Miejscowość (gmina, powiat, parafia) położenie obiektu: Krasocin, gmina Krasocin, powiat włoszczowski, Parafia, Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Doroty dz. m. i Św. Tekli dz. w Krasocinie, ul. Wyzwolenia - obok Groty NMP w Krasocinie.

Treść napisu ( płyty, tablicy, cokołu itp.):

ABY WRESZCIE OBROŃCOM

RZECZYPOSPOLITEJ

ŻOŁNIERZOM NIEPODLEGŁOŚCI

ZOSTAŁA ODDANA NALEŻYTA CZEŚĆ”

(Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

- Andrzej Duda)

PAMIĘCI

MIESZKAŃCÓW GMINY KRASOCIN

POLEGŁYCH I POMORDOWANYCH

PODCZAS WOJNY

POLSKO – BOLSZEWICKIEJ 1920,

II WOJNY ŚWIATOWEJ 1939 – 1945

I W OKRESIE STALINOWSKIM.

WDZIĘCZNI RODACY

Ochrona Środowiska

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

Czytaj więcej...

 

Stanowiska

Wójt – Ireneusz Gliściński
Tel. Stacjonarny: 41 3917026
Tel. Komórkowy: 508 074 596
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat organizacyjny

 • Z-ca Wójta, Sekretarz – Jacek Sienkiewicz
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  Tel. Komórkowy: 508 074 597
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. organizacyjno – gospodarczych
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. pomocy rodzinie
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
 • Stanowisko ds. obsługi rady gminy, funduszu sołeckiego
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. cyfryzacji i obsługi informatycznej
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Samodzielne st. ds. zarządu mieniem i gospodarki gruntami

Tel. Stacjonarny: 41 3917026
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Finansowy

 • Skarbnik gminy – Dorota Jackiewicz
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  Tel. Komórkowy: 502 577 880
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Z-ca skarbnika – stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. płac i podatku dochodowego
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. kasowych
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. księgowości podatkowej
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. wymiaru podatku
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. księgowości budżetowej – Kadry
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Kierownik Referatu – Bogdan Stolarczyk
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026 wew. 127
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. projektów unijnych, organizacji pozarządowych
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. ochrony środowiska i gospodarki komunalnej
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat spraw obywatelskich

 • Kierownik USC – Paweł Włodarski
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026 wew. 103
  Tel. Komórkowy: 690 600 154
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Urzędnik USC – stanowisko ds. ppoż, współpracy ze stowarzyszeniami i organ. pozarządowymi, powszechnego obowiązku obrony.
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026 wew. 105
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji, ochrony zdrowia, oc, obronnych, archiwum zakładowego, sportu i rekreacji, zarządzania kryzysowego
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Inwestycji

 • Kierownik Referatu – Dariusz Klimczyk
  Stanowisko ds. budowy i modernizacji dróg, mienia komunalnego.

  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Z-ca kierownika – stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. inwestycji własnych i realizowanych we współpracy.
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Stanowisko ds. realizacji zamówień publicznych
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Ważniejsze Jednostki Organizacyjne

Urząd Gminy w Krasocinie
ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin
+41/391 70 26  fax +41/391 70 10

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie
Ul. Wyzwolenia 6
29-105 Krasocin
+41/3917316

Bank Spółdzielczy we Włoszczowie o/Krasocin
Ul. Wyzwolenia 4
29-105 Krasocin
+41/39 17 044

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie

Floriańska 1
29-105 Krasocin
tel./fax 41 39-17-017
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Gminny Ośrodek Zdrowia w Krasocinie
ul. 1 Maja 8
29-105 Krasocin
+41/ 391 70 13

Ośrodek Zdrowia w Olesznie
ul. Kielecka
29-105 Krasocin
+41/ 391 80 10

Ośrodek Zdrowia w Bukowie
ul. Kielecka 1
29-105 Krasocin
+41/ 391 93 43


Publiczne Gimnazjum w Krasocinie
ul. Floriańska 1
29-105 Krasocin
+41/ 391 70 15

Publiczne Gimnazjum w Bukowie
ul. Szkolna 8
29-105 Krasocin
+41/ 391 95 02

Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Olesznie
ul. Szkolna 34
29-105 Krasocin
+41/ 391 80 06

Publiczne Gimnazjum w Bukowie
ul. Szkolna 8
29-105 Krasocin
+41/ 391 93 44

Szkoła Podstawowa w Brygidowie
29-105 Krasocin
+41/ 391 70 25

Szkoła Podstawowa w Cieślach
29-105 Krasocin
(0-41) 385 51 34

Szkoła Podstawowa w Krasocinie
ul. Floriańska 1
29-105 Krasocin
+41/ 391 70 15

Szkoła Podstawowa w Czostkowie
29-105 Krasocin
+41/ 391 70 38

Szkoła Podstawowa w Mieczynie
29-105 Krasocin
+41/ 391 70 11

Szkoła Podstawowa w Skorkowie
29-105 Krasocin
+41/ 391 93 45

Szkoła Podstawowa w Ostrowie
29-105 Krasocin
+41/ 391 71 78

Szkoła Podstawowa w Świdnie
29-105 Krasocin
+41/ 391 80 26

99 % zwodociągowania Gminy Krasocin

Czytaj więcej...
Pierwsza inwestycje wodociągowe powstały w latach 80-tych. Był to wodociąg dla Skorkowa, Lipia oraz części Bukowy który był budowany w czasie  budowy osiedla. Począwszy od pierwszych lat 90-tych samorząd gminy Krasocin zdecydował się na intensywne inwestowanie w budowę wodociągu na terenie całej gminy. Największym ujęciem jest Mieczyn z którego zasilane są np. Mieczyn, Huta Stara, Karolinów, Wojciechów, Lipia Góra, Ostra Górka, Brygidów, Podlewsko, Stojewsko, Jakubów, Rogalów, Borowiec, Świdno, Porąbki, Wola Świdzińska, Chotów.
- Ujęcie w Cieślach zasila Cieśle, Występy, część Bukowy, Gruszczyn, Niwiska Gruszczyńskie, oraz awaryjnie zasila Czostków z Dąbrówką.- Ujęcie w Koziej Wsi  zasila Kozią Wieś, Oleszno, Zabrody, Dąbrówki. Ujęcie w Sułkowie jest najnowocześniejsze i najmłodsze. Zasila ono Sułków Ostrów, Krasocin, Lipie, Nowy Dwór ,awaryjnie Ludynię.
- Ujęcie w Ludyni zasila tylko Ludynię , a awaryjnie może zasilać wszystkie miejscowości zasilane z ujęcia Sułków.
- Ujęcie w Czostkowie  zasila Zakład Silikatowy, Czostków i Dąbrówkę, awaryjnie może zasilać Niwiska oraz Gruszczyn.
- Ujęcie Krasocin zostało całkowicie wyłączone z eksploatacji z uwagi na ciągle pogarszający  się stan jakościowy  wody.
Żeleźnica zasilana jest z Mokrych Gór Gm. Przedbórz.
Obecnie trwają  prace projektowe na wymianę starej instalacji na ul. Szkolnej w Bukowie oraz na zasilanie pozostałych gospodarstw w Niwiskich Gruszczyńskich i Krasocińskich, na przedłużeniu się ul. Floriańskiej w Krasocinie i na ul. Kieleckiej w Olesznie.
Na koniec 2006 roku 99% mieszkańców naszej gminy będą korzystać z wód głębinowych dobrej jakości. Pozostały 1% to pojedynczo położone zagrody co do których właściciele nie wyrażali woli przyłączenia się. Są również pojedyncze przypadki, gdzie ze względów kosztowych sieć nie została zbudowana. Przyjmując w gminie 11.160 osób tylko 20 rodzin jest jeszcze bez wodociągu i korzystają z własnych ujęć.
         Ostatnie lata to przyśpieszenie tępa budowy by szybko zakończyć wodociągowanie. Było to możliwe ponieważ okoliczności sprzyjały tj.
- udział własny Gminy Krasocin     
- udział społeczny
- dofinansowanie z Funduszy UE które wynosiło 75% na budowę wodociągu Ostrów , 52% Zabrody-Dąbrówki i 48% Skorków. Łącznie w gminie Krasocin wykonano 190 km sieci co daje 2350 przyłączy.
Zużycie wody za 1 rok wynosi około 200 tyś m3 . 
 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZE UJĘCIE WODY - SUŁKÓW
 
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Gmina Krasocin (Położenie geograficzne)

  Gmina Krasocin położona jest w zachodniej części woj. Kieleckiego. Jej powierzchnia wynosi 193,9 km2. Zamieszkuje ją 11227 osób. Funkcjonuje tutaj 26 jednostek osadniczych czyli sołectw. Od północnego wschodu gmina graniczy z Łopusznem, od południowego wschodu z Małogoszczem, od południowego zachodu z Włoszczową, od północnego zachodu z Kluczewskiem, Słupią i Przedborzem. Granice gminy mają charakter naturalny i sztuczny. W jej zachodniej i północnej części biegną one wzdłuż rzek: Czarnej i Czarnej Strugi zwanej Felisówką, a także skrajem lasów. Pozostałe granice są sztuczne.

 mapa    mapa2    mapa3   

 

KOMUNIKACJA
Sieć dróg na obszarze gminy  Krasocin jest zadowalająca. Przez jej teren przebiegają dwie linie kolejowe. Jedna to linia Kielce-Częstochowa, która znajduje się południowej części. Druga linią, która przecina teren w północno-zachodniej części stanowi magistrala Śląsko-Bałtycka zwana CKM. Jest ona linią tranzytową i nie ma żadnego wpływu na życie gospodarcze okolicy. Istotne znaczenie komunikacyjne mają dla gminy drogi kolejowe II klasy prowadzące:
- od Kielc przez Mieczyn, Krasocin, Sułków do Włoszczowy
- z Włoszczowy przez Oleszno do Końskich
- z Krasocina przez Świdno do Oleszna
- z Krasocina przez Czostków do Ludyni
- od Krasocina przez Gruszczyn, Bukową do Małogoszcza. Drogi krajowe mają 15,5 km długości, wojewódzkie 109,3 km, gminne zaś 58 km. Są tu także i drogi zakładowe o łącznej długości 4 km. Stan szlaków komunikacyjnych jest w miarę dobry. Dróg o nawierzchni bitumicznej jest 134 km, o nawierzchni tłuczniowej 14,7 km i naturalnych 37,3 km.

BUDOWA GEOLOGICZNA I RZEŹBA TERENU

 

 
 
Gmina Krasocin znajduje się na pograniczu dwóch dużych jednostek fizyczno-geograficznych. Niecki Nidziańskiej na południowym zachodzie i Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej na wschodzie. Północny fragment Niecki Nidziańskiej nazywany jest Niecką Włoszczowską. Obejmuje ona równinę Pilicy, a także południowo-wschodnią część zwaną Garbami Czostkowa. Środkowy obszar gminy zajmuje Pasmo Przedborsko-Małogoskie, które przebiega z północnego zachodu na południowy wschód. Tworzy ono naturalną granicę Niecki Nidy i jest najdalej wysuniętym na zachód pasmem Gór Świętokrzyskich. Na wschód od Pasma Przedborsko-Małogoskiego rozciąga się Niecka Łopuszna, której wschodnia część nazwana jest Padołem Strawczyna. Szczegółowe podziały pozwalają wyodrębnić na terenie gminy: Pasmo Przedborsko-Małogoskie, Garb Kozłowski, Działy Kluczewskie i obniżenie Lipnicko-Feliksowskie. Niecka Włoszczowska swą budową i ukształtowaniem przypomina misę o płaskim dnie i uniesionych ku górze brzegach. W jej podłożu zalegają mezozoiczne margle z górnej kredy. Są one ułożone poziomo i przykryte na dużym obszarze pokrywą zlodowacenia środkowo-polskiego. Ciekawym elementem urozmaicającym tutejszą rzeźbę są liczne wały wydmowe. Powstały one pod koniec zlodowacenia bałtyckiego. Największe zgrupowanie wydm, których wysokość względna wynosi do 16 m, występują w okolicach Chotowa, Ludyni i Czostkowa. Pasmo Przedborsko-Małogoskie budują wapienie z górnej jury i kredowe piaskowce. Ma ono 60 km długości i rozciąga się od doliny rzeki Pilicy pod Przeborzem do Łososiny i Białej Nidy za Małogoszczem. Powierzchnia pasma wynosi 240 km 2, a różnice wysokości względnej  od 60 do 100 m. Niecka Łopuszna  stanowi rozległe zagłębienie między Pasmem Przedborsko-Małogoskim, a Pasmem Oblęgorskim. Obszar ten budują utwory najwyższego triasu i jury. Nierówności, jakie obserwujemy nas dnie Niecki, świadczą o różnej odporności skał podłoża. Dno Niecki pomiędzy pagórami i grzbietami jest wyścielone utworami mułków, piasków i glin o miąższości do 80 m. Najniżej położony punkt na terenie gminy znajduje się w zachodniej części w okolicy młyna Poręby (wys. 214,3 m n. p. m.).


WODY POWIERZCHNIOWE

 

Gmina Krasocin leży w dorzeczach Pilicy i Białej Nidy. Największym ciekiem jest tu rzeka Czarna. Głównymi jej dopływami są: Czarna Mieczyńska i Nowa Rzeka, rzeki te odwadniają północno-wschodnią stronę Pasma Przeborsko-Małogoskiego. Kolejne rzeki to Czarna Struga zwana Feliksówką i Chotówka. Odwadniają one obszar rozciągający się na południowy zachód od Pasma. Istnieje też spora grupa małych cieków nie posiadających własnych nazw. Na terenie gminy znajdują się naturalne zbiorniki wodne w Chotowie i Borowcu.
 
WARUNKI KLIMATYCZNE
Obszar gminy zalicza się do XV dzielnicy klimatyczno-rolniczej częstochowsko-kieleckiej, która obejmuje swym zasięgiem zachodnią część Wyżyny Małopolskiej wraz z Górami Świętokrzyskimi. Według niektórych klimatologów teren ten można zaliczyć też do pogranicza X regionu Wyżyny Kielecko-Częstochowskiej i XI regionu Gór Świętokrzyskich. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,0 st. C. Liczba dni traktowanych jako gorące, tj. z temperaturą powyżej 25 st. C wynosi około 35 w roku i występują one od kwietnia do października. Najwyższe temperatury występują w lipcu i osiągają 35 st. C. Minimalne temperatury powietrza notuje się głównie w styczniu i niekiedy dochodzą one do 30 st. C. Liczba dni mroźnych waha się od 44 do 49 dni w ciągu roku, natomiast liczba dni z przymrozkami ok. 200. Pierwsze występują w połowie października, ostatnie pod koniec kwietnia, a nawet w pierwszej dekadzie maja. Średnia suma opadów jest także zmienna i kształtuje się w ciągu roku od 600 do 650 mm. Korzystny jest rozkład opadów, bowiem w okresie wegetacji roślin, tj. od kwietnia do września ich wielkość wynosi 400 mm. Dni w których występują opady jest około 130.
Istotnym czynnikiem klimatycznym są wiatry; wieją one tutaj z prędkością od 2 do 3 m/s. Przeważają z kierunku zachodniego. Pokrywa śnieżna zalega od 50 do 80 dni w roku i tworzy na obszarze gminy zwartą przestrzeń w styczniu i w lutym. Okres wegetacji należy do dłuższych i obejmuje od 200 do 210 dni w roku. Taka długość okresu wegetacyjnego sprzyja rolnictwu i umożliwia prowadzenie większości upraw.
LASY

 
        
 

Lasy są wielkim bogactwem gminy. Ich powierzchnia wynosi 7780 ha, co stanowi ponad 40 % całego obszaru. Porastają one przede wszystkim tereny zachodnie i północne gminy. Są tutaj bory suche, wilgotne, bagienne, mieszane, itd. Reasumując można stwierdzić, że przeważają tu jednak siedliska wilgotne. W strukturze gatunkowej dominującymi okazami są: sosna, olszyna, rzadziej spotyka się brzozę lub dąb. Drzewostan na terenie gminy jest bardzo zróżnicowany pod względem wieku. Większość lasów jest w wieku 35 lat. Aczkolwiek są one znaczącym bogactwem gminy, nie stanowią bazy do celów rekreacyjnych. Przyczyną takiego stanu jest wyjątkowo niekorzystny mikroklimat, panujący na dużej części obszarów leśnych.

 
SUROWCE MINERALNE

Teren gminy Krasocin jest zasobny w kopaliny mineralne. Należą do nich: wapienie, opoki, piaski, gliny, ziemie krzemionkowe i torfy. W przysiółku Doły k. Ludyni występują złoża bentonitu. Są one mocno zarośnięte i nigdy nie były i nie będą eksploatowane.


PRZEDBORSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Został utworzony w 1988 roku. Jest on położony na obszarze Wyżyny Środkowo-Małopolskiej. Na terenie Parku można wyróżnić 4 jednostki: Pasmo Przedborsko-Małogoskie, zajmujące centralną część parku, na południu Nieckę Włoszczowską, Wzgórza Łopuszańskie oraz obejmujące niewielki fragment północnej części obszaru  Wzgórza Opoczyńskie. PPK leży na granicach woj. łódzkiego i świętokrzyskiego i obejmuje tereny gmin: Przedbórz, Kluczewsko, Krasocin i Łopuszno. Powierzchnia PPK wynosi 16 640 ha, w tym 10 470 ha to powierzchnia lasów oraz 3 200 ha gruntów rolnych, 2 415 ha użytków zielonych, 230 ha pow. wód. Powierzchnia zaś strefy ochronnej wynosi 14 490 ha. Na terenie gminy Krasocin na północny zachód od wsi Zabrody w Nadleśnictwie Oleszno znajduje się rezerwat leśny Oleszno. Został on utworzony w 1971 roku, a jego powierzchnia wynosi 31,34 ha. Ochrona objęto tutaj naturalne wielogatunkowe łęgowe zespoły leśne, których głównym składnikiem jest olsza czarna i jesion wyniosły, występujące na siedliskach olsu jesionowego. Na terenie rezerwatu pojedynczo występują: jodła, buk i dąb. Są to okazy liczące około 120 lat. Roślinność podszycia jest bujna i tworzy ją leszczyna, jarzębina, czeremcha, kruszyna, kalina i porzeczka. W runie leśnym występują w dużych ilościach bluszcz, wawrzynek wilczełyko, liczydło górskie i trojanek. Projektuje się też utworzenie rezerwatu koło wsi Wola Świdzińska.

 

 

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

PEŁNOMOCNIK  DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Anna Nowicka

Godziny Przyjęć Interesantów:

 • Wtorek w godzinach (8:00 - 13:00)
 • Środa w godzinach (8:00 - 13:00)

Telefon: 41 39 17 067 w. 121

Adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00