24/04 2018

Wyniki naboru wniosków nr 2/2018

Lista wniosków złożonych na Konkurs

Lista zadań, które mogą być poddane ocenie Rady pod względem spełnienia kryteriów wyboru

Lista zadań wg liczby uzyskanych punktów, spełniających kryteria, wybranych do dofinansowania

Protokół z posiedzenia Rady