30/04 2019

Ogłoszenie o naborze wniosków nr 1/2019 w ramach przedsięwzięcia 1.2.2 "Rozwój innej działalności gospodarczej"

Ogłoszenie

Dokumentacja

Oświadczenia Wnioskodawcy

Rodzaj i wartość zakładanych do osiągnięcia wskaźników produktu i rezultatu