19/05 2011

Europejski tydzień sportu dla wszystkich

Celem głównym Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich jest aktywizacja ruchowa jak największej liczby obywateli, szczególnie tych którzy dotychczas nie interesowali się rekreacją fizyczną, nie uprawiają sportu, nie ćwiczą codziennie, nie wyjeżdżają na weekendy i  wycieczki.

Startować mogą wszyscy mieszkańcy gminy zameldowani na pobyt stały lub czasowy - osoby dorosłe, a także przedszkolaki, uczniowie szkół, studenci, pracownicy działających firm, wczasowicze itp. Warunkiem zaliczenia uczestnictwa w Turnieju jest minimum 30 minutowy udział w jednej z wielu form rekreacji fizycznej: grze, sporcie indywidualnym lub zespołowym, turystyce lub innej aktywności ruchowej. 

 

Data przeprowadzenia imprezy

Miejsce przeprowadzenia imprezy

Nazwa imprezy

 

28.05.2011 r.

 

BUKOWA

·  XIX MIĘDZYNARODOWY PÓŁMARATON ŚWIĘTOKRZYSKI W BUKOWEJ

· TURNIEJ BIEGÓW KRÓTKODYSTANSOWYCH

· GRY I ZABAWY DLA MŁODZIEŻY

29.05.2011 r.

LIPIE

GMINNY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ

01.06.2011 r.

BUKOWA

GMINNE ROZGRYWKI PIŁKI NOŻNEJ NA ETAPIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

01.06.2011 r.

KRASOCIN

GMINNE ROZGRYWKI PIŁKI NOŻNEJ NA ETAPIE SZKÓŁ PODSTAWOWYCH