Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 20 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy

Klub 4H Kraski z Krasocina - Na szlaku historii

 Kultura wsi polskiej w dziecięcym wydaniu (Na szlaku historii)

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Krasocinie, zrzeszeni w Klubie 4H "Kraski", realizują projekt "Szlakiem tradycji i kultury wsi polskiej". Spisują historię, utrwalają na zdjęciach przydrożne, zabytkowe kapliczki.

- Żeby poszukać prawdziwie zabytkowych kapliczek, a także historii przekazywanej ustnie z pokolenia na pokolenie, dzieci musiały przejść swego rodzaju szkolenie pod okiem fachowca tej branży. Spotkały się z etnografem z Muzeum Wsi Kieleckiej, Jarosławem Leszczyńskim - powiedziała "Słowu" wolontariuszka klubu, Małgorzata Łata. - Dowiedziały się o przebogatej polskiej kulturze sakralnej. Etnograf swoim opowiadaniem zaraził dzieci z klubu tak dalece, że pierwsze kroki skierowały w Krasocinie do proboszcza miejscowej parafii ks. kanonika Mariana Kowalskiego. Ten z kolei opowiedział im historię zabytkowego kościoła. Następnie odbyły się zajęcia warsztatowe z artystą-malarzem Wieńczysławem Pyrzanowskim i fotograficzne z Grażyną Tucholską. Dzieci na papierze odtwarzały oglądane kapliczki. Inne oglądały te, które sfotografowały podczas eskapad w teren. Opisywały historię każdej na podstawie zebranych materiałów. Warto wspomnieć, że w Krasocinie stoi kapliczka, będąca kopią słynnej groty Massavielle w Lourdes. Wybudował ją w latach 1909 - 1913 ówczesny proboszcz ks. Teodor Urbański. Figury wykonał profesor Rudlicki. Na szczycie jest figura Matki Boskiej Niepokalnej, a u jej stóp rzeźba klęczącej dziewczyny, pasterki Bernadetty Soubiron. Niedaleko jest nieco mniejsza kapliczka, z figurą św. Jana Nepomucena wzniesiona w 1850 roku. Podobne z tym samym świętym znajdują się w Sułkowie i Gruszczynie. Co ciekawe, fundatorem w Gruszczynie był w 1850 roku Hipolit Stojowski, jeden z dziedziców tej wsi. Postawił ją w podzięce dla tutejszych chłopów za ich solidną i rzetelną pracę na polu. Kapliczka wymieniona jest też w "Katalogu Zabytków Sztuki w Polsce".

- Mamy nadzieję, że uda nam się sfinalizować nasz projekt, czyli opisać i skatalogować wszystkie kapliczki w naszej gminie - mówi Małgorzata Łata.

kapliczka

Art.Słowo Ludu

Ciekawy wywiad przeprowadzony przez Klubowiczów 4H Kraski z Krasocina

z Wójtem Gminy Krasocin - Józefem Siwkiem

PYTANIA DO WÓJTA :

1.        Jest Pan wójtem już 5 kadencję. Proszę powiedzieć jak odbiera Pan ten wybór?

2.        Jak wygląda Pana dzień powszedni ?

3.         Czy ma Pan jeszcze czas na życie prywatne?

4.        Proszę opowiedzieć nam o swoich pasjach

5.        Jak spędził Pan czas w okesie zimowym będąc w wieku szkolnym ?

6.        Jakie zajęcia wykonywali mieszkańcy naszej gminy gdy Pan był dzieckiem?

7.        Jak spędzali czas wolny, czy kultywowali tradycję?

8.        Jak układa się Panu współpraca z klubowiczami z naszej gminy.

9.        Czego by Pan życzył w Nowym Roku?

ODPOWIEDZI

AD. 1

Na stanowisko Wójta Gminy Krasocin po raz pierwszy zostałem wybrany 4.X.1991r. W pierwszej kadencji Rady Gminy liczba radnych wynosiła 23 . W drugiej i trzeciej po 22 radnych. W omawianym czasie poza organem stanowiącym jakim był i  jest obecnie, jest   Rada Gminy.  Funkcjonował Zarząd Gminy (jako organ wykonawczy) 5 osobowy.

W wyniku zmiany ustawy  w czwartej kadencji    liczba radnych została ograniczona do 15 – tu  i pozostała niezmieniona do tej pory, a organ wykonawczy jest jednoosobowy.

Te zmiany ułatwiły pracę i uprościły postępowanie administracyjne.

Ostatnie wybory samorządowe dowodzą, że musi być ciągła ewolucja w wielu kierunkach życia społecznego.

Skład Rady Gminy oceniam jako dobry a współpraca pomiędzy Radą Gminy  a mną powinna przynieść  pozytywny wynik. Czas wyborów minął, nastąpił czas realizacji wyznaczonych zadań.

AD. 2

Dzień rozpoczynam od ok. godz. 7 rano. Pierwsze czynności to toaleta poranna i śniadanie. Do pracy wyjeżdżam ok. godz. 7 .40, czasami dużo wcześniej. Jest to uzależnione od tego czy udaję się do Urzędu Gminy, czy poza teren Gminy.

Od godz. 8 praca wewnętrzna w UG tj. realizacja zadań publicznych. W każdej wolnej chwili przyjmuję interesantów. Codziennie realizuję wyjazdy w teren, głównie  w te miejsca gdzie prowadzone są zadania inwestycyjne. Prowadzone są spotkania, narady z przedstawicielami  oświaty, służby cywilnej, służby zdrowia, OSP, ZOZ Włoszczowa, PUP Włoszczowa , sportu i wieloma  innymi.

Wyjazdy do Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, do Urzędu Wojewódzkiego,  Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach, są codziennością. Bardzo dużo czasu zajmują zebrania wiejskie, jest ich ok. 60 rocznie.

Dużą część czasu poświęcam na przygotowanie i udział w sesjach i pracy komisjach problemowych Rady Gminy.

Narady – uzgodnienia z wykonawcami i inspektorami nadzoru to też codzienne zajęcie.

Pracę kończę w normalnym dniu  ok. godz. 16-17, przy dalekich wyjazdach czy zebraniach wiejskich to powrót przypada na godz. 20 – 22.

AD.3

Każdy kto pełni podobną funkcję musi liczyć się z tym, że czas prywatny ma zawsze  ograniczony, dotyczy to również sobót i niedziel.

Najwięcej czasu wolnego mogę wykorzystać jedynie w lato, na tak zwanym długim dniu, w święta.

AD. 4

Pasje to zbieranie różnych pamiątek i staroci. Często oglądam filmy przyrodnicze  czy historyczne  a obowiązkowo przeglądy informacyjne i sportowe. Jeśli tylko mi czas pozwala to chętnie wyjeżdżam na wycieczki krajowe i zagraniczne. Lubię szachy i tenis.

AD. 5

Mój wiek szkolny to lata 60 – te. W tamtych latach atrakcji było niewiele , zwłaszcza na wsi. Główne zajęcia to szkoła, trochę harcerstwo, pomoc rodzicom w gospodarstwie. W okresie letnim dodatkowo była kąpiel w rzece Czarnej, łowienie ryb. W zimie popularnym zajęciem była jazda na sankach  zrobionych z desek.

AD. 6

Oprócz pracy w gospodarstwie rolnym i pracy zarobkowej inni mieszkańcy świadczyli pracę na rzecz odśnieżania, były to akcje  realizowane przy pomocy łopat, budowy dróg kamiennych i odmulanie rowów melioracyjnych. Również wnoszono udział w formie robocizny przy budowie szkół, remiz OSP i wielu innych obiektów.

AD. 7

Czas wolny to głównie dni świąteczne.  Pamiętam, ze do kościoła jeżdżono furmankami, rowerami, bądź pieszo.  Obowiązkowo w każdej  szkole odbywały się choinki noworoczne tzw. zabawy choinkowe.

Wyjeżdżano furmankami do sąsiednich parafii na tzw. odpusty.

Zimą w czasie długich wieczorów kobiety darły pierze i robiły chodniki oraz zapaski na krosnach. Były również w ruchu kołowrotki. Późnym wieczorem odbywały się prywatki. W czasie tych spotkań śpiewano pieśni ludowe i kościelne a miejscowi chłopcy (tak dla  żartów) wpuszczali wróble w pierze.

AD.8

Idea klubu 4 H jest mi bardzo bliska. W tworzeniu pierwszego klubu 4H uczestniczyłem we współpracy z ODR Modliszewice, a było to na początku lat 90 w Ostrowie. Każda idea, która uczy i wychowuje zasługuje na pomoc i współpracę. Zagospodarowanie wolnego czasu dla dzieci  i młodzieży  przy zaangażowaniu  opiekunów, rodziców i samorządu przynosi efekty,  wychowuje i rozwija młodego człowieka. Popieram każdą inicjatywę, pomagam, na ile jest to możliwe,  a współpracę oceniam wysoko,  bo ona moim zdaniem układa się dobrze.

AD. 9

Życzę dzieciom, młodzieży, opiekunom klubu 4H, rodzicom oraz pracownikom ODR Modliszewice dużo zdrowia oraz sukcesów w rozwijaniu działalności klubów  4H.

Deklaruję dalsza współpracę.

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności