Herb GminyOgłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku. Na podstawie art. 15 ust. 2h i 2j ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) Wójt Gminy Krasocin ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie lub wsparcie realizacji zadań publicznych z obszaru kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku.


OGŁOSZENIE.pdf