Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 20 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy

Strona Startowa

Wiceminister Piotr Wawrzyk odwiedził bibliotekę w Krasocinie

Czytaj więcej...

6 września mieliśmy przyjemność gościć w murach biblioteki Wiceministra Spraw Zagranicznych pana Piotra Wawrzyka, który przekazał do biblioteki książki wydane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych w ramach akcji ,,Wracamy do normalności, wracamy do bibliotek”. Przekazanie książek odbyło się w obecności gości: Wójta Gminy Krasocin Ireneusza Gliścińskiego, Starosty Włoszczowskiego Dariusza Czechowskiego, Wicestarosty Łukasza Karpińskiego  oraz członka Zarządu Powiatu Włoszczowskiego pani Małgorzaty Gusty, dyrektor Powiatowego Centrum Kulturalno-Rekreacyjnego we Włoszczowie pani Teresy Chudy oraz radnej Gminy Krasocin pani Iwony Duszy. Wraz z panem Ministrem bibliotekę odwiedziła dyrektor Biura Poselskiego w Kielcach pani Jolanta Szmidt.  Następnie goście zwiedzili Krasockie Muzeum Chleba.

Serdecznie dziękujemy!

Czytaj więcej...

Jubileuszowa edycja Narodowego Czytania za nami!

Czytaj więcej...Gminna Biblioteka Publiczna im. F. Raka po raz kolejny włączyła się w akcję Narodowego Czytania pod patronatem Pary Prezydenckiej.  Po raz drugi wydarzenie zorganizowane zostało przy nowo otwartym Wiatraku, w którym mieści się Krasockie Muzeum Chleba. Dopisała nie tylko pogoda, ale także zaproszeni goście. W jubileuszowym czytaniu wzięli udział przedstawiciele najważniejszych instytucji naszego powiatu, Kół Gospodyń Wiejskich i Stowarzyszeń. W podziale na sceny i  role rozpoczęliśmy czytanie dramatu Gabrieli Zapolskiej "Moralność Pani Dulskiej".  Sylwetkę autorki przedstawiła dyrektor Gminnego Żłobka "Wesoły Wiatraczek" pani Paulina Klimczyk.

Czytaj więcej...

Dyskusyjny Klub Książki

 Dyskusyjny Klub Książki serdecznie zaprasza – dzieci w wieku od 8 do 12 lat, – młodzież w wieku od 13 do 18 lat. Oferujemy jedno spotkanie w miesiącu przy ciastkach, herbacie i książce w przyjemnej atmosferze. Więcej informacji w bibliotece bądź pod numerem telefonu 41 391 70 17.

„Kartka okolicznościowa – 37 rocznica protestu o krzyże w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie”

Czytaj więcej...Starostwo Powiatowe we Włoszczowie informuje, iż do 30 września 2021 r. został przedłużony termin składania prac na Konkurs pn.: „Kartka okolicznościowa – 37 rocznica protestu o krzyże w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie”. Zapraszamy uczniów od 15 roku życia, studentów i osoby dorosłe do udziału w Ogólnopolskim Konkursie „Kartka okolicznościowa – 37 rocznica protestu o krzyże w Zespole Szkół Zawodowych we Włoszczowie”. Konkurs trwa od 2 sierpnia do 30 września 2021 r.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Gminna Biblioteka Publiczna im. F. Raka zaprasza do udziału w detektywistycznej grze terenowej w piątek, 17 września 2021r. o godzinie 10.00. Zadanie dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszy Promocji Kultury.

Uroczysty początek roku szkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie

Czytaj więcej...Uroczysty początek roku szkolnego w Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie 82 lata temu polskie dzieci nie poszły do szkoły... „Naród, który zapomina o swojej historii jest skazany na zagładę”

Święty Jan Paweł II, papież

82 lata temu wojska niemieckiego Wehrmachtu oraz radzieckiej Armii Czerwonej przekroczyły granice naszego państwa, aby podpalić dom, ten w którym mieszkasz- Polskę. W obronie tego, co bliskie sercu i najdroższe, w poczuciu obowiązku wobec małej i dużej ojczyzny, nasi dziadowie i ojcowie chwycili za broń, aby wypełnić jeden z najważniejszych obowiązków, każdego obywatela Rzeczypospolitej Polskiej, jakim była i jest do dziś obrona Ojczyzny. Dla uczczenia rocznicy wybuchu II wojny światowej oraz powitania nowego roku szkolnego, właśnie 1 września 2021r., w sali gimnastycznej Zespołu Placówek Oświatowych w Olesznie, odbyła się uroczysta akademia przygotowana przez uczniów kl. VIIB, pod kierunkiem wychowawcy p. Ryszard Kowalczyka oraz pomocy nauczyciela plastyki p. Andrzeja Kowalczyka.

Czytaj więcej...

OGŁOSZENIE

Czytaj więcej...Szanowni Państwo, System transportowy stanowi podstawę funkcjonowania i rozwoju regionu, umożliwiając sprawne przemieszczanie się zarówno jego mieszkańców, jak i osób przyjezdnych pomiędzy źródłami i celami podróży.  Organizacja zbiorowego transportu publicznego w regionie stanowi ogromne wyzwanie a głównym celem realizowanych działań jest zapewnienie wszystkim mieszkańcom oczekiwanego poziomu dostępności komunikacyjnej, niezależnie od statusu materialnego i miejsca zamieszkania. 

Czytaj więcej...

Od 1 września 2021 r. Koła Gospodyń Wiejskich mogą składać wnioski o pomoc na koszty działalności statutowej.

Czytaj więcej...W terminie od dnia 1 września 2021 r. Agencja prowadzi nabór wniosków o przyznanie pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2021 r. przeznaczonej na realizację celów statutowych kół. Pomoc jest kontynuacją pomocy udzielanej kołom wpisanym do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, która była udzielana od 2018 r.

Czytaj więcej...

Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Placówek Oświatowych w Oleszni

Czytaj więcej...Inauguracja roku szkolnego 2021/2022 w Zespole Placówek Oświatowych w Olesznie miała szczególnie uroczysty charakter. Wprawdzie uczniowie rozpoczęli kolejny rok szkolny w warunkach pandemii Sars-Cov 2, ale tym razem z wielką radością, ponieważ zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie stacjonarnym. Obchody zaczęły się tradycyjnie od wprowadzenia Sztandaru Szkoły i wspólnego odśpiewania Hymnu Państwowego. Następnie uczniowie zaprezentowali wzruszający, wywołujący głębokie refleksje montaż słowno-muzyczny, pod kierunkiem nauczyciela historii Ryszarda Kowalczyka. 

Czytaj więcej...

KGW Występy

Czytaj więcej...W dniu 01.07 .2021 r. Zarząd Koła Gospodyń Wiejskich w Występach w składzie: Ewa Frączek, Lidia Hajduk, Barbara Robak wraz Wójtem Gminy Krasocin Ireneuszem Gliścińskim i Radnym Gminy Krasocin Dariuszem Frączkiem zostali zaproszeni do Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Będkowskiego, aby uhonorować dotychczasowe działania Koła Gospodyń Wiejskich w Występach dyplomem i nagrodą. Koło otrzymało również zaproszenie na Dożynki Wojewódzkie 12 września.

Czytaj więcej...

Spieszmy się spisać – został już tylko miesiąc!

Czytaj więcej...Narodowy Spis Ludności i Mieszkań 2021 trwa tylko do 30 września br. Do tego czasu każdy pełnoletni mieszkaniec Polski musi wywiązać się z obowiązku spisowego. Jest to nie tylko wymóg prawny, ale przede wszystkim wyraz naszej postawy obywatelskiej, ponieważ wyniki spisu będą miały ogromy wpływ na przyszłość naszego kraju.
Samodzielne wypełnienie formularza spisowego on-line (na stronie spis.gov.pl), telefonicznie (pod numerem infolinii spisowej: 22 279 99 99) lub osobiście korzystając ze stanowiska do samospisu w Gminnym Biurze Spisowym w budynku Urzędu Gminy Krasocin trwa tylko kilka do kilkunastu minut, dlatego nie warto czekać na ostatnią chwilę.
Z osobami, które nie zdecydowały się skorzystać z możliwości samospisu przez Internet lub telefon, będzie kontaktował się rachmistrz spisowy czyli funkcjonariusz państwowy posiadający uprawnienia i kompetencje do przeprowadzania wywiadów spisowych. Rachmistrzowi nie można odmawiać się udzielenia informacji, ponieważ każde takie zdarzenie odnotowywane jest jako odmowa udziału w spisie powszechnym i może skutkować karą grzywny.
Grzywna za odmowę udziału w spisie powszechnym została przewidziana w art. 57 ustawy o statystyce publicznej, który stanowi: „kto wbrew obowiązkowi odmawia wykonania obowiązku statystycznego albo udzielenia informacji w spisie powszechnym lub innym badaniu statystycznym podlega grzywnie”. Kara może wynieść nawet 5 tys. zł. Ta sama ustawa – w artykule 56, przewiduje również nałożenie kary, w postaci grzywny lub ograniczenia wolności do lat dwóch, na osobę, która w formularzu spisowym poda fałszywe dane.
Osobom, które obawiają się o bezpieczeństwo swoich danych, przypominamy, że chroni je tajemnica statystyczna. Oznacza to, że dane uzyskane podczas spisu mogą być wykorzystywane wyłącznie do opracowań, ze­stawień i analiz statystycznych oraz do aktualizacji operatów do badań statystycznych prowadzonych przez służby statystyki publicznej. Zebrane dane są anonimi­zowane i w takiej postaci są dalej przetwarzane.

Nie czekajmy – spiszmy się! Spis Powszechny to nie inwigilacja, ale możliwość wskazania kierunku przyszłej polskiej polityki na każdym szczeblu – od centralnego aż do poziomu gminy. Taką szansę mamy tylko raz na 10 lat!

Piknik Powitalny Stowarzyszenia Gospodyń z Własnej Woli

Czytaj więcej...W dniu 28 sierpnia 2021 roku w Woli Świdzińskiej odbył się Piknik Powitalny Stowarzyszenia Gospodyń z Własnej Woli, podczas którego odbyło się oficjalnie otwarcie działalności tegoż Stowarzyszenia. Niesamowitej i jakże rodzinnej atmosferze podczas Pikniku w nowo wyremontowanym zabytkowym Dworku  towarzyszyła muzyka, śpiew, pyszne jedzenie i konkursy dla najmłodszych.

Czytaj więcej...

Zagrożenie wścieklizną

Czytaj więcej...Powiatowy Lekarz Weterynarii we Włoszczowie informuje że: na terenie województwa mazowieckiego 14 lipca 2021 stwierdzono 33 w tym roku przypadek wścieklizny. Chorobę potwierdzono u padłego lisa znalezionego w miejscowości Zalesice-Kolonia w powiecie radomskim w odległości  jedynie 5 km od granicy z województwem świętokrzyskim. Z uwagi na rosnącą w ostatnim czasie liczbę przypadków wścieklizny w województwach sąsiadujących z województwem świętokrzyskim  (dane przedstawia tabela):

Czytaj więcej...

Festyn w Karolinowie z Punktem Szczepień

Czytaj więcej...Dn. 28.08.2021r.w na działce wiejskiej odbył się Festyn z Punktem Szczepień p /Covid 19. W gm. KRASOCIN jako pierwsze podjęły się Panie z KGW Karolinów. Na akcji zaszczepiło się 40 osób szczepionką jednorazową Jonson&Jonson. Na Festynie zorganizowano wiele darmowych atrakcji dla najmłodszych zjeżdżalnie, plac zabaw, kulki. Można było spróbować swoich sił na strzelnicy, grupę Arena reprezentował Pan Rafał Siwek z Borowca. Zaproszono również OSP z Krasocina zainteresowani mogli skorzystać z pokazu pierwszej pomocy na fantomie.

Czytaj więcej...

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności