Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 20 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Renata, Filipina, Eustachy

Strona Startowa

Uroczystość Nadania Nowego Sztandaru dla OSP Ostrów

Czytaj więcej...W ostatnią niedzielę sierpnia tj. w dn. 29.08.2021r. odbyła się Uroczystość Nadania Nowego Sztandaru dla OSP Ostrów, który zastąpił dotychczasowy Sztandar z 1936r. O godz. 12 w czasie  Mszy Św. w Kościele Parafialnym pw. Św. Doroty i Św. Tekli w Krasocinie, koncelebrowanej przez Kapelana Powiatowego Służb Mundurowych – ks. Leszka Dziwosza, Proboszcza Parafii Krasocin - ks. Jerzego Sikorę oraz Wikariusza tejże parafii – ks. Piotra Kucharza, oprócz nowego Sztandaru OSP Ostrów został poświęcony również nowy samochód strażacki dla tejże jednostki straży - Renault Traffic z 2011r., który został pozyskany ze Straży Granicznej za pośrednictwem Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach.

Czytaj więcej...

Nasz Westerplatczyk

Czytaj więcej...1 września 1939r rozpoczęła się II Wojna Światowa. Wojska niemieckie rozpoczęły działania zbrojne o godzinie 4.35 od zbombardowania Wielunia. Atak ten nastąpił na kilka minut przed salwami pancernika „Schleswig-Holstein” oddanymi w kierunku Westerplatte. Wśród 182 żołnierzy załogi Westerplatte był mieszkaniec naszej gminy pochodzący z Ludyni Bolesław Więckowicz. Z życiorysem westerplatczyka można zapoznać się na stronach Wikipedii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Boles%C5%82aw_Wi%C4%99ckowicz

Obraz wikipedia.pl

Skorkowianki na Rynku Głównym w Krakowie

Czytaj więcej...28 sierpnia 2021r. jest ważną datą w twórczości artystycznej KGW ze Skorkowa, tego dnia bowiem Skorkowianki zaprezentowały swoje umiejętności wokalne na 45. Międzynarodowych Targach Sztuki Ludowej organizowanych na Rynku Głównym w Krakowie.
Na scenie towarzyszyli Paniom niezawodni muzycy: akordeonista Krzysztof Pietrala oraz Włoszczowskie Muzykanty.
Ponad godzinny występ zgromadził przed sceną ogrom publiczności, zarówno mieszkańców Krakowa jak i turystów. Wszyscy klaskali i tańczyli w rytm skocznych, melodyjnych utworów. Skorkowianki wraz z zespołem zostali nagrodzeni wielkimi brawami oraz prośbami o bis. Organizatorzy imprezy wyrazili chęć ponownej współpracy z Paniami ze Skorkowa.

Czytaj więcej...

Dobre początki nowego sezonu!

Czytaj więcej...W Bukowie szkoleniowcem pierwszej drużyny pozostał Jan Luzar. W letnim okienku do GKS-u dołączył Bartłomiej Trybek (Wierna II Małogoszcz), Rafał Bonek (Zieleń Żelisławice), Michał Łyczek (Wierna II Małogoszcz), Daniel Kuterasiński (Wierna II Małogoszcz), Mateusz Stefański (Wierna II Małogoszcz) oraz Paweł Dercz (GKS Kluczewsko). Klubowe barwy zmienił jedynie Mateusz Wsułek, który zasili szeregi Orlicza Suchedniów. Wzmocniona Bucovia 15 sierpnia świetnie zainaugurowała sezon w klasie okręgowej.

Czytaj więcej...

Festyn rodzinny w Stojewsku

Czytaj więcej...Zakończył się pierwszy etap prac społecznych przy organizacji i budowie placu wiejskiego w sołectwie Stojewsko. W czasie jednego roku plac wiejski został ogrodzony, przygotowane boiska do gry w piłkę nożną oraz piłkę siatkową, ustawione pierwsze huśtawki dla dzieci oraz wybudowana altana. W prace społeczne zaangażowały się wszystkie rodziny z sołectwa. Z tej okazji mieszkańcy 14.08.2021 zorganizowali festyn rodzinny i oficjalne otwarcie placu. Przybyli licznie mieszkańcy i zaproszeni goście. Był grill i pyszne jedzenie a dla najmłodszych specjalny plac zabaw, wata cukrowa i popcorn.

Czytaj więcej...

"Spotkanie z patronem"

Czytaj więcej...Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Olesznie przedstawiło projekt pn. „Spotkanie z Patronem” którego finał odbył się 29 sierpnia br. (niedziela) w Remizie OSP w Olesznie. Projekt był realizowany we współpracy z Departamentem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Wydarzenie to miało na celu przybliżenie osobowości Kardynała Stefana Wyszyńskiego „Prymasa Tysiąclecia”, którego życie i działalność jest nierozerwalnie związane z polską historią, walką o wolność i niepodległość naszej ojczyzny.

Czytaj więcej...

Warto się badać

Rusza kolejna edycja akcji Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach oraz Gminy Krasocin "Warto się badać" Jak co roku zapraszamy uprawnione Panie do wykonania bezpłatnych badań mammograficznych i cytologicznych. Każda z Pań po wykonaniu badań otrzyma prezenty ufundowane przez lokalnych przedsiębiorców a wśród wszystkich przebadanych Pań wylosowanych zostanie 20 nagród sprzętu AGD o wartości 200zł oraz Główna Nagroda Skuter o wartości 5000zł, ufundowana przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe KAR-WAT. Na plakacie informacja dotycząca badań.

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:108

BIURO PROGNOZ HYDROLOGICZNYCH W KRAKOWIE

Wydział Prognoz i Opracowań w Warszawie ostrzega:

Data i godzina wydania: 30.08.2021 - godz. 07:55

Nazwa biura prognoz hydrologicznych: Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Warszawie

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE Nr O:108

Zjawisko: gwałtowne wzrosty stanów wody

Stopień zagrożenia: 1

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 84

Czytaj więcej...Od godz. 03:00 dnia 30.08.2021 do godz. 08:00 dnia 31.08.2021, prognozowane są opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana całkowita suma opadów opadu lokalnie do 30 mm, zwłaszcza na południu i zachodzie regionu. Miejscami możliwe są również burze.

Czytaj więcej...

Informacja o zbiórce eksponatów - Stowarzyszenie RAZEM.

Czytaj więcej...Stowarzyszenie Społeczno-Kulturalne RAZEM ze Skorkowa, w ramach prowadzonego projektu, zwraca się z prośbą do mieszkańców gminy Krasocin o dostarczenie starych, historycznych przedmiotów lub zdjęć. Eksponaty można dostarczyć do Urzędu Gminy w Krasocinie lub do siedziby Stowarzyszenia w Skorkowie.

Zgromadzone eksponaty i zdjęcia zostaną udostępnione do oglądania podczas wystawy organizowanej w Muzeum Chleba przy wiatraku w Krasocinie w dniu 25.09.2021.

Kontakt ze strony Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego RAZEM: Grzegorz Kałamaga 662-713-043

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

Czytaj więcej...Na podstawie art. 11 pkt. 7 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 r. poz. 741 z późn. zm.) zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 06.09.2021r. do 29.09.2021 r. w siedzibie Urzędu Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1, 29-105 Krasocin, w godzinach pracy urzędu oraz o opublikowaniu ww. opracowań na urzędowej stronie gminy. Zasięg obszarowy zmiany nr 10 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Krasocin obejmuje część obrębu Krasocin, zlokalizowaną przy granicy z obrębami Nowy Dwór i Ostrów. Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 27.09.2021r. o godz. 12.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1,29-105 Krasocin, sala nr 3. 

Czytaj więcej...

XXXVI Sesja Rady Gminy Krasocin

Czytaj więcej...Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz §26 ust. 1 pkt 1 Uchwały Nr XLI/400/18 Rady Gminy Krasocin z dnia 19 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Krasocin (Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 3332; zm.: Dz. Urz. Woj. Świętokrzyskiego z 2018 r. poz. 4728, z 2020 r. poz. 2129,  z 2021 r. poz. 220 i poz. 1611), zwołuję XXXVI. sesję Rady Gminy Krasocin na dzień 30 sierpnia 2021 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie, ul. Macierzy Szkolnej 1.

Czytaj więcej...

Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 83

Czytaj więcej...Od godz. 06:30 dnia 24.08.2021 do godz. 20:00 dnia 24.08.2021, prognozowane są opady deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym. Prognozowana wysokość opadu miejscami od 30 mm do 40 mm.

Czytaj więcej...

Włoszczowski szpital w coraz lepszej kondycji

Czytaj więcej...Ostatnia sesja, która odbyła się 27 lipca we włoszczowskim Starostwie, niemal w całości poświęcona była aktualnej sytuacji Zespołu Opieki Zdrowotnej we Włoszczowie. Ze sprawozdania finansowego, przedstawionego przez Dyrektora Rafała Krupę wynika, że sytuacja naszej placówki leczniczej poprawia się. Rozwijana jest jej działalność, prowadzone są inwestycje rozwojowe, szpital realizuje plan zwiększenia przychodów, nie zadłuża się, wynik finansowy się poprawia, braki kadrowe w miarę możliwości zabezpieczane są lekarzami z zewnątrz.

Czytaj więcej...

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności