Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 27 Wrzesień 2021    |    Imieniny obchodzą: Damian, Wincenty, Kosma

Uncategorised

OGŁOSZENIE

Czytaj więcej...

Turniej Badmintona o Puchar Dzielnicowego

Czytaj więcej...Dnia 20 maja w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie rozegrany został  Turniej Badmintona o Puchar Dzielnicowego. W kategorii dziewcząt na podium znalazły się:

Czytaj więcej...

OSP Mieczyn

Czytaj więcej...Przed dzień świętego Floriana (3 maj 2014 rok) Ochotnicza Straż Pożarna z Mieczyna obchodziła Dzień Strażaka. W kaplicy w Mieczynie pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej odbyła się Masza Święta w intencji strażaków, celebrowana przez proboszcza parafii Stojewsko Ks. Marka Szybę. Po Mszy Świętej zebrani w uroczystej defiladzie przeszli na plac remizy w Mieczynie. Przemarsz prowadziła Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Krasocina na czele z kapelmistrzem Bartłomiejem Robakiem.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Rejon Energetyczny Kielce, Posterunek Energetyczny Włoszczowa zawiadamia odbiorców energii elektrycznej zamieszkałych w miejscowości: Krasocin ul. Macierzy Szkolnej, Wyzwolenia, Ariańska, Spółdzielcza, Sportowa, Nowa, Blok mieszkalny, Oś. Zdrowia, Oś. Michal, Urząd Gminy, Bank S. Szkoła, Urząd Pocztowy, Blok mieszkalny, Bank, Szkoła /całość/, Rogalów, Borowiec w dniu: 12 Maja 2014 r. w godz.: 07.00-15.00. w związku z pracami (prace eksploatacyjne na linii napow. średniego napięcia i stacji transformatorowej/ będzie przerwa w dostawie energii elektrycznej. Za utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Czytaj więcej...

Biblioteka już czynna……

Czytaj więcej...Placówka czynna będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 8-19 (poniedziałek, środa, piątek) i 8-18 (wtorek, czwartek). Na użytkowników nowej siedziby czeka wiele niespodzianek: nowoczesne wnętrze, ergonomiczne meble, przytulna, kolorowa wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, profesjonalna pracownia komputerowa oraz nowoczesna mediateka.

Czytaj więcej...

Fundusz sołecki Mieczyn

Czytaj więcej...Zakończono realizację funduszu sołeckiego w Mieczynie. W ramach zadania: „Doposażenie strażnicy OSP Mieczyn” zakupiono wyposażenie kuchenne m.in.: Zaparzacz 15 l, okap kuchenny przyścienny  z łapaczami tłuszczu, basen kuchenny 1 komorowy, zastawę stołową na 100 osób, wazy na zupę, sztućce, półmiski, piramidy na ciasto, filiżanki, pucharki do lodów, termosy, dzbanki, garnki, szklanki. Dodatkowo zakupiono szafę, która przeznaczona została do przechowywania wyżej wymienionych artykułów. Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł: 16 201,98 zł.

Czytaj więcej...

Sesja Rady Gminy Krasocin

Czytaj więcej...Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zwołuję XXXIV sesję Rady Gminy Krasocin na dzień  21 października 2013 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Krasocinie,  ul. Macierzy Szkolnej 1.

Czytaj więcej...

Ogłoszenie

Czytaj więcej...31.VIII.2013r. (sobota) odbędą się gminne zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży do lat 16. Zawody odbędą się na zbiorniku wodnym św. Jana w Krasocinie. (zbiórka uczestników godz. 7.00). Przypominamy, że ze zbiornika mogą korzystać wyłącznie dzieci do lat 16 wędkując w soboty i w niedzielę.


Zapraszamy

Ogłoszenie

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krasocinie zaprasza uczestników projektu POKL ,,Daj sobie szansę” na zajęcia z psychologiem. Zajęcia grupowe rozpoczynają się 03.07.2013r. od godz. 9.00 (środa) w Sali Konferencyjnej UG.

Harmonogram.pdf

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

PEŁNOMOCNIK  DS. PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

Anna Nowicka

Godziny Przyjęć Interesantów:

 • Wtorek w godzinach (8:00 - 13:00)
 • Środa w godzinach (8:00 - 13:00)

Telefon: 41 39 17 067 w. 121

Adres mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Gmina Krasocin (Położenie geograficzne)

  Gmina Krasocin położona jest w zachodniej części woj. Kieleckiego. Jej powierzchnia wynosi 193,9 km2. Zamieszkuje ją 11227 osób. Funkcjonuje tutaj 26 jednostek osadniczych czyli sołectw. Od północnego wschodu gmina graniczy z Łopusznem, od południowego wschodu z Małogoszczem, od południowego zachodu z Włoszczową, od północnego zachodu z Kluczewskiem, Słupią i Przedborzem. Granice gminy mają charakter naturalny i sztuczny. W jej zachodniej i północnej części biegną one wzdłuż rzek: Czarnej i Czarnej Strugi zwanej Felisówką, a także skrajem lasów. Pozostałe granice są sztuczne.

 mapa    mapa2    mapa3   

 

KOMUNIKACJA
Sieć dróg na obszarze gminy  Krasocin jest zadowalająca. Przez jej teren przebiegają dwie linie kolejowe. Jedna to linia Kielce-Częstochowa, która znajduje się południowej części. Druga linią, która przecina teren w północno-zachodniej części stanowi magistrala Śląsko-Bałtycka zwana CKM. Jest ona linią tranzytową i nie ma żadnego wpływu na życie gospodarcze okolicy. Istotne znaczenie komunikacyjne mają dla gminy drogi kolejowe II klasy prowadzące:
- od Kielc przez Mieczyn, Krasocin, Sułków do Włoszczowy
- z Włoszczowy przez Oleszno do Końskich
- z Krasocina przez Świdno do Oleszna
- z Krasocina przez Czostków do Ludyni
- od Krasocina przez Gruszczyn, Bukową do Małogoszcza. Drogi krajowe mają 15,5 km długości, wojewódzkie 109,3 km, gminne zaś 58 km. Są tu także i drogi zakładowe o łącznej długości 4 km. Stan szlaków komunikacyjnych jest w miarę dobry. Dróg o nawierzchni bitumicznej jest 134 km, o nawierzchni tłuczniowej 14,7 km i naturalnych 37,3 km.

BUDOWA GEOLOGICZNA I RZEŹBA TERENU

 

 
 
Gmina Krasocin znajduje się na pograniczu dwóch dużych jednostek fizyczno-geograficznych. Niecki Nidziańskiej na południowym zachodzie i Wyżyny Kielecko-Sandomierskiej na wschodzie. Północny fragment Niecki Nidziańskiej nazywany jest Niecką Włoszczowską. Obejmuje ona równinę Pilicy, a także południowo-wschodnią część zwaną Garbami Czostkowa. Środkowy obszar gminy zajmuje Pasmo Przedborsko-Małogoskie, które przebiega z północnego zachodu na południowy wschód. Tworzy ono naturalną granicę Niecki Nidy i jest najdalej wysuniętym na zachód pasmem Gór Świętokrzyskich. Na wschód od Pasma Przedborsko-Małogoskiego rozciąga się Niecka Łopuszna, której wschodnia część nazwana jest Padołem Strawczyna. Szczegółowe podziały pozwalają wyodrębnić na terenie gminy: Pasmo Przedborsko-Małogoskie, Garb Kozłowski, Działy Kluczewskie i obniżenie Lipnicko-Feliksowskie. Niecka Włoszczowska swą budową i ukształtowaniem przypomina misę o płaskim dnie i uniesionych ku górze brzegach. W jej podłożu zalegają mezozoiczne margle z górnej kredy. Są one ułożone poziomo i przykryte na dużym obszarze pokrywą zlodowacenia środkowo-polskiego. Ciekawym elementem urozmaicającym tutejszą rzeźbę są liczne wały wydmowe. Powstały one pod koniec zlodowacenia bałtyckiego. Największe zgrupowanie wydm, których wysokość względna wynosi do 16 m, występują w okolicach Chotowa, Ludyni i Czostkowa. Pasmo Przedborsko-Małogoskie budują wapienie z górnej jury i kredowe piaskowce. Ma ono 60 km długości i rozciąga się od doliny rzeki Pilicy pod Przeborzem do Łososiny i Białej Nidy za Małogoszczem. Powierzchnia pasma wynosi 240 km 2, a różnice wysokości względnej  od 60 do 100 m. Niecka Łopuszna  stanowi rozległe zagłębienie między Pasmem Przedborsko-Małogoskim, a Pasmem Oblęgorskim. Obszar ten budują utwory najwyższego triasu i jury. Nierówności, jakie obserwujemy nas dnie Niecki, świadczą o różnej odporności skał podłoża. Dno Niecki pomiędzy pagórami i grzbietami jest wyścielone utworami mułków, piasków i glin o miąższości do 80 m. Najniżej położony punkt na terenie gminy znajduje się w zachodniej części w okolicy młyna Poręby (wys. 214,3 m n. p. m.).


WODY POWIERZCHNIOWE

 

Gmina Krasocin leży w dorzeczach Pilicy i Białej Nidy. Największym ciekiem jest tu rzeka Czarna. Głównymi jej dopływami są: Czarna Mieczyńska i Nowa Rzeka, rzeki te odwadniają północno-wschodnią stronę Pasma Przeborsko-Małogoskiego. Kolejne rzeki to Czarna Struga zwana Feliksówką i Chotówka. Odwadniają one obszar rozciągający się na południowy zachód od Pasma. Istnieje też spora grupa małych cieków nie posiadających własnych nazw. Na terenie gminy znajdują się naturalne zbiorniki wodne w Chotowie i Borowcu.
 
WARUNKI KLIMATYCZNE
Obszar gminy zalicza się do XV dzielnicy klimatyczno-rolniczej częstochowsko-kieleckiej, która obejmuje swym zasięgiem zachodnią część Wyżyny Małopolskiej wraz z Górami Świętokrzyskimi. Według niektórych klimatologów teren ten można zaliczyć też do pogranicza X regionu Wyżyny Kielecko-Częstochowskiej i XI regionu Gór Świętokrzyskich. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,0 st. C. Liczba dni traktowanych jako gorące, tj. z temperaturą powyżej 25 st. C wynosi około 35 w roku i występują one od kwietnia do października. Najwyższe temperatury występują w lipcu i osiągają 35 st. C. Minimalne temperatury powietrza notuje się głównie w styczniu i niekiedy dochodzą one do 30 st. C. Liczba dni mroźnych waha się od 44 do 49 dni w ciągu roku, natomiast liczba dni z przymrozkami ok. 200. Pierwsze występują w połowie października, ostatnie pod koniec kwietnia, a nawet w pierwszej dekadzie maja. Średnia suma opadów jest także zmienna i kształtuje się w ciągu roku od 600 do 650 mm. Korzystny jest rozkład opadów, bowiem w okresie wegetacji roślin, tj. od kwietnia do września ich wielkość wynosi 400 mm. Dni w których występują opady jest około 130.
Istotnym czynnikiem klimatycznym są wiatry; wieją one tutaj z prędkością od 2 do 3 m/s. Przeważają z kierunku zachodniego. Pokrywa śnieżna zalega od 50 do 80 dni w roku i tworzy na obszarze gminy zwartą przestrzeń w styczniu i w lutym. Okres wegetacji należy do dłuższych i obejmuje od 200 do 210 dni w roku. Taka długość okresu wegetacyjnego sprzyja rolnictwu i umożliwia prowadzenie większości upraw.
LASY

 
        
 

Lasy są wielkim bogactwem gminy. Ich powierzchnia wynosi 7780 ha, co stanowi ponad 40 % całego obszaru. Porastają one przede wszystkim tereny zachodnie i północne gminy. Są tutaj bory suche, wilgotne, bagienne, mieszane, itd. Reasumując można stwierdzić, że przeważają tu jednak siedliska wilgotne. W strukturze gatunkowej dominującymi okazami są: sosna, olszyna, rzadziej spotyka się brzozę lub dąb. Drzewostan na terenie gminy jest bardzo zróżnicowany pod względem wieku. Większość lasów jest w wieku 35 lat. Aczkolwiek są one znaczącym bogactwem gminy, nie stanowią bazy do celów rekreacyjnych. Przyczyną takiego stanu jest wyjątkowo niekorzystny mikroklimat, panujący na dużej części obszarów leśnych.

 
SUROWCE MINERALNE

Teren gminy Krasocin jest zasobny w kopaliny mineralne. Należą do nich: wapienie, opoki, piaski, gliny, ziemie krzemionkowe i torfy. W przysiółku Doły k. Ludyni występują złoża bentonitu. Są one mocno zarośnięte i nigdy nie były i nie będą eksploatowane.


PRZEDBORSKI PARK KRAJOBRAZOWY

Został utworzony w 1988 roku. Jest on położony na obszarze Wyżyny Środkowo-Małopolskiej. Na terenie Parku można wyróżnić 4 jednostki: Pasmo Przedborsko-Małogoskie, zajmujące centralną część parku, na południu Nieckę Włoszczowską, Wzgórza Łopuszańskie oraz obejmujące niewielki fragment północnej części obszaru  Wzgórza Opoczyńskie. PPK leży na granicach woj. łódzkiego i świętokrzyskiego i obejmuje tereny gmin: Przedbórz, Kluczewsko, Krasocin i Łopuszno. Powierzchnia PPK wynosi 16 640 ha, w tym 10 470 ha to powierzchnia lasów oraz 3 200 ha gruntów rolnych, 2 415 ha użytków zielonych, 230 ha pow. wód. Powierzchnia zaś strefy ochronnej wynosi 14 490 ha. Na terenie gminy Krasocin na północny zachód od wsi Zabrody w Nadleśnictwie Oleszno znajduje się rezerwat leśny Oleszno. Został on utworzony w 1971 roku, a jego powierzchnia wynosi 31,34 ha. Ochrona objęto tutaj naturalne wielogatunkowe łęgowe zespoły leśne, których głównym składnikiem jest olsza czarna i jesion wyniosły, występujące na siedliskach olsu jesionowego. Na terenie rezerwatu pojedynczo występują: jodła, buk i dąb. Są to okazy liczące około 120 lat. Roślinność podszycia jest bujna i tworzy ją leszczyna, jarzębina, czeremcha, kruszyna, kalina i porzeczka. W runie leśnym występują w dużych ilościach bluszcz, wawrzynek wilczełyko, liczydło górskie i trojanek. Projektuje się też utworzenie rezerwatu koło wsi Wola Świdzińska.

 

 

99 % zwodociągowania Gminy Krasocin

Czytaj więcej...
Pierwsza inwestycje wodociągowe powstały w latach 80-tych. Był to wodociąg dla Skorkowa, Lipia oraz części Bukowy który był budowany w czasie  budowy osiedla. Począwszy od pierwszych lat 90-tych samorząd gminy Krasocin zdecydował się na intensywne inwestowanie w budowę wodociągu na terenie całej gminy. Największym ujęciem jest Mieczyn z którego zasilane są np. Mieczyn, Huta Stara, Karolinów, Wojciechów, Lipia Góra, Ostra Górka, Brygidów, Podlewsko, Stojewsko, Jakubów, Rogalów, Borowiec, Świdno, Porąbki, Wola Świdzińska, Chotów.
- Ujęcie w Cieślach zasila Cieśle, Występy, część Bukowy, Gruszczyn, Niwiska Gruszczyńskie, oraz awaryjnie zasila Czostków z Dąbrówką.- Ujęcie w Koziej Wsi  zasila Kozią Wieś, Oleszno, Zabrody, Dąbrówki. Ujęcie w Sułkowie jest najnowocześniejsze i najmłodsze. Zasila ono Sułków Ostrów, Krasocin, Lipie, Nowy Dwór ,awaryjnie Ludynię.
- Ujęcie w Ludyni zasila tylko Ludynię , a awaryjnie może zasilać wszystkie miejscowości zasilane z ujęcia Sułków.
- Ujęcie w Czostkowie  zasila Zakład Silikatowy, Czostków i Dąbrówkę, awaryjnie może zasilać Niwiska oraz Gruszczyn.
- Ujęcie Krasocin zostało całkowicie wyłączone z eksploatacji z uwagi na ciągle pogarszający  się stan jakościowy  wody.
Żeleźnica zasilana jest z Mokrych Gór Gm. Przedbórz.
Obecnie trwają  prace projektowe na wymianę starej instalacji na ul. Szkolnej w Bukowie oraz na zasilanie pozostałych gospodarstw w Niwiskich Gruszczyńskich i Krasocińskich, na przedłużeniu się ul. Floriańskiej w Krasocinie i na ul. Kieleckiej w Olesznie.
Na koniec 2006 roku 99% mieszkańców naszej gminy będą korzystać z wód głębinowych dobrej jakości. Pozostały 1% to pojedynczo położone zagrody co do których właściciele nie wyrażali woli przyłączenia się. Są również pojedyncze przypadki, gdzie ze względów kosztowych sieć nie została zbudowana. Przyjmując w gminie 11.160 osób tylko 20 rodzin jest jeszcze bez wodociągu i korzystają z własnych ujęć.
         Ostatnie lata to przyśpieszenie tępa budowy by szybko zakończyć wodociągowanie. Było to możliwe ponieważ okoliczności sprzyjały tj.
- udział własny Gminy Krasocin     
- udział społeczny
- dofinansowanie z Funduszy UE które wynosiło 75% na budowę wodociągu Ostrów , 52% Zabrody-Dąbrówki i 48% Skorków. Łącznie w gminie Krasocin wykonano 190 km sieci co daje 2350 przyłączy.
Zużycie wody za 1 rok wynosi około 200 tyś m3 . 
 
NAJNOWOCZEŚNIEJSZE UJĘCIE WODY - SUŁKÓW
 
Czytaj więcej... Czytaj więcej... Czytaj więcej...

Ważniejsze Jednostki Organizacyjne

Ważne Jednostki Organizacyjne w Gminie Krasocin

Apteki

Samorządowe Centrum Oświaty

Przedszkola

Oddziały Przedszkolne

Stanowiska

IMIENNY WYKAZ STANOWISK W URZĘDZIE GMINY KRASOCIN Z PODZIAŁEM NA KOMÓRKI ORGANIZACYJNE, WYKAZ TELEFONÓW, ADRESÓW E-MAIL, NR POKOJU ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM SCHEMATEM ORGANIZACYJNYM.

 Wójt – Ireneusz Gliściński  pok.8
Tel. Stacjonarny: 41 3917026
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Z-ca Wójta, Sekretarz – Jacek Sienkiewicz pok.8
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Skarbnik gminy– Dorota Jackiewicz pok.6
  Tel. Stacjonarny: 41 3882916
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Samodzielne Stanowisko ds. zarządu mieniem i gospodarki gruntami pok.
  -Małgorzata Ciszek
  Tel. Stacjonarny: 41 3882913
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Organizacyjno-Administracyjny

 • Stanowisko ds. organizacyjno – gospodarczych pok.8
  - Agnieszka Stachura
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 •  Stanowisko ds. pomocy rodzinie  - WAKAT
   
  Tel. Stacjonarny: 41 3917026

Referat Finansowo-Podatkowy

Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 • Kierownik Referatu
  – Bogdan Stolarczyk pok.14

  Tel. Stacjonarny: 41 3882927
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Stanowisko ds. projektów unijnych, organizacji pozarządowych pok.2
  -Bartłomiej Robak

  Tel. Stacjonarny: 41 3882928
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Stanowisko ds. gospodarki odpadami pok.14
  -Katarzyna Śliwińska
  Tel. Stacjonarny: 41 3882924
  e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  - Monika Sójka
  Tel. Stacjonarny:413882924
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.     
                                                                                                     
 • Stanowisko ds. pozyskiwania środków pozabudżetowych pok.2
  -Sylwia Łączek
  Tel. Stacjonarny: 41 3882928
  e-mail: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Spraw Obywatelskich

 • Kierownik USC
  – Paweł Włodarski pok.12

  Tel. Stacjonarny: 41 3882903
  Tel. Komórkowy: 690 600 154
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Stanowisko ds. ppoż, współpracy ze stowarzyszeniami i organ. pozarządowymi, powszechnego obowiązku obrony. pok.16
  - Agnieszka Gacia

  Tel. Stacjonarny: 41 3882905
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Stanowisko ds. kultury i dziedzictwa kulturowego, promocji, ochrony zdrowia, oc, obronnych, archiwum zakładowego, sportu i rekreacji, zarządzania kryzysowego pok.16
  - Izabela Różycka

  Tel. Stacjonarny: 41 3882905
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Pełnomocnik ds. profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych pok. 4a
  - Karolina Wójcik

  Tel. Stacjonarny: 41 3882911
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Stanowisko ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej pok.12
  - Karol Robak
  Tel. Stacjonarny: 41 3882904
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Referat Inwestycji

 • Kierownik Referatu
  – Dariusz Klimczyk pok.9
  Stanowisko ds. budowy i modernizacji dróg, mienia komunalnego.

  Tel. Stacjonarny: 41 3882926
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Z-ca kierownika – stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego pok.15
  -Wiesława Kowalczyk
  Tel. Stacjonarny: 41 882922
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Stanowisko ds. inwestycji własnych i realizowanych we współpracy. pok.9
  -Grzegorz Dyksiński
  Tel. Stacjonarny: 41 3882925
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Stanowisko ds. realizacji zamówień publicznych pok.9
  -Marta Wytrych
  Tel. Stacjonarny: 41 3882930
  e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
bip.krasocin.com.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00

Deklaracja dostępności