odebranie nagrody wzorowa gmina przez Wójta Gminy Krasocin15 marca podczas Gali wręczenia nagród w Ogólnopolskim Konkursie „Wzorowa Gmina”, Gmina Krasocin decyzją Kapituły została nagrodzona tytułem WZOROWA GMINA w kategorii LIDER BEZPIECZEŃSTWA, która obejmuje zagadnienia poprawy stanu dróg, chodników, modernizacji oświetlenia ulicznego oraz nakładów związanych z doposażeniem Jednostek OSP w sprzęt ratowniczy. Miło że wśród 102 gmin naszego województwa otrzymaliśmy tytuł LIDERA.

Dziękuję wszystkim zaangażowanym dzięki którym poziom bezpieczeństwa naszych mieszkańców ulega stałej i systematycznej poprawie. Certyfikat o nr.76 jest potwierdzeniem, że Gmina Krasocin należy do grona najlepszych samorządów w Polsce i ma prawo używać nazwy WZOROWA GMINA przez najbliższe 3 lata. Gala wręczenia nagród odbyła się w Centrum Kongresowym Targów Kielce.