Font Size

Cpanel
Dzisiaj jest: 30 Listopad 2020    |    Imieniny obchodzą: Justyna, Andrzej, Konstanty

Regulamin III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im.Feliksa Raka

Śpiewam wsi mojej, jak umiem –
O słońcu na niebie, o drzewach, o kwiatach,
co rosną w ogrodzie,  i o ptakach w lesie,
i o rybkach złotych, co  mieszkają w wodzie.


                                 Śpiewam wsi mojej -  Feliks  Rak      

REGULAMIN
III OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU  POETYCKIEGO
  im.  Feliksa  Raka


    W 2009 roku przypada 106. rocznica urodzin znanego poety i działacza ludowego Feliksa Raka z Borowca (zm. 17 lipca 1992 r.), autora setek wierszy, zebranych dotychczas w trzech tomikach – Śpiewam wsi mojej (1976), Idę do was po słowa otuchy (1987), W środku życia (2004), wspomnień obozowych Krematoria i róże (1971), zarysu monograficznego Krasocin wczoraj i dziś 1325-1975 (1991), utworu folklorystycznego Krasockie wesele (1990), poematu Pięć lat ciernistej drogi (2005). Wiele wierszy tegoż autora pozostało jeszcze nie opublikowanych. Był  członkiem  Związku   Literatów  Polskich,  założycielem  Wojewódzkiego  Oddziału Stowarzyszenia Twórców Ludowych Ziemi Kieleckiej, działał we Włoszczowskim Towarzystwie Krzewienia Kultury.

1. Organizatorem  konkursu  jest  Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie, pow. włoszczowski, woj. świętokrzyskie.
2. W konkursie mogą wziąć  udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych, średnich i osoby dorosłe z terenu całej Polski.
3. Konkurs  trwa  od  1  czerwca do 30 września 2009r.
4. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest nadesłanie trzech własnych wierszy. Nigdzie dotąd  nie publikowanych  ani  nie   nagrodzonych  w   innych  konkursach, w 5 egz., opatrzonych godłem (pseudonimem) w terminie do 30 września 2009r.
 
na adres :

Gminna Biblioteka Publiczna w Krasocinie
ul. Wyzwolenia 6,
29- 105 Krasocin   
(tel.  041/3917017) 

z  dopiskiem:  III Ogólnopolski Konkurs  Poetycki  im.  Feliks  Raka
                    i  zaznaczeniem  kategorii   uczestnictwa:   szkoła podstawowa
                    klasa/wiek), gimnazjalna, średnia, osoby dorosłe. Wskazany jest         
                    maszynopis  lub  wydruk komputerowy.

5. Autor zobowiązany jest podać w osobnej zamkniętej kopercie, opatrzonej tym samym godłem (pseudonimem), dane personalne (imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu; w przypadku uczniów – pełną nazwę szkoły, klasę/wiek, numer telefonu).
6. Tematyka i forma wierszy dowolna. Preferowane będą wiersze o akcentach regionalnych.
7. Wiersze oceniać będzie  komisja powołana przez organizatora konkursu. W jej skład wejdą nauczyciele języka polskiego z różnych szkół, historycy literatury, publicyści, literaci.
8. Autor nagrodzonego wiersza zobowiązany jest do publicznego odczytania w dniu ogłoszenia  wyników  konkursu, tj. 17   października  2009 r.  (sobota, godz. 10.00).
9. Przewidywane są nagrody rzeczowe i finansowe ufundowane przez sponsorów konkursu.
10. Organizator nie zwraca tekstów zgłoszonych na konkurs.
11. Organizator nie zapewnia zwrotu kosztów podróży ani noclegów zakwalifikowanym do finału, ani też pozostałym uczestnikom konkursu. Na ewentualne listy (pisma, zapytania) odpowie tym autorom, którzy załączą kopertę ze znaczkiem pocztowym i adresem zwrotnym.
12. Komunikat jury o wynikach konkursu zostanie przesłany do mediów, m.in. ,,Echa Dnia” i  Polskiego Radia Kielce.
13. Przewiduje się opublikowanie wierszy nagrodzonych, jak również wskazanych przez jury,  w  tomiku poetyckim.
Ostateczna decyzja   we   wszelkich   kwestiach    spornych   rozdziału   nagród i  interpretacji   regulaminu   konkursu   należy   do  organizatora  konkursu w porozumieniu  z  przewodniczącym  jury.
14. Na uroczystość ogłoszenia wyników konkursu organizator zaprasza wszystkich uczestników,  opiekunów  oraz  miłośników  poezji.
15. Podsumowanie  konkursu  odbędzie się 17 października 2009 r. (sobota), godz. 10.00, w budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Krasocinie, ul. Floriańska 1. Nie przewiduje się dodatkowych ogłoszeń o terminie uroczystości.
16. Patronat honorowy nad konkursem objął:

                Poseł do Parlamentu RP – Andrzej Pałys
                Marszałek Województwa  Świętokrzyskiego - Adam  Jarubas.

                Starosta Włoszczowski - Ryszard Maciejczyk
                Wójt Gminy Krasocin- Józef Siwek
                Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Kielcach -
                Andrzej  Dąbrowski

kierownik GBP w Krasocinie
mgr  Aleksandra Klim

 

Instytucje

Urząd Marszałkowski
www.sejmik.kielce.pl
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki
www.kielce.uw.gov.pl
Poradnikowy portal dla organizacji pozarządowych
www.poradnik.ngo.pl
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego
www.mrr.gov.pl
Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
www.minrol.gov.pl
Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności
www.pafw.pl
Program "Młodzież w działaniu"
www.mlodziez.org.pl

Kontakt

Urząd Gminy w Krasocinie

Ul. Macierzy Szkolnej 1

29-105 Krasocin

Tel /041/ 3917026
Fax /041/ 3917010
gmina@krasocin.com.pl
krasocin@eobip.pl

Godziny otwarcia:

Poniedziałek: 7.00 - 18.00
Wtorek: 7.00 - 16.00
Środa: 7.00 - 16.00
Czwartek: 7.00 - 16.00
Piątek: 7.00 - 14.00