13/11 2019

Narodowe Święto Niepodległości w Gminie Krasocin

b_150_100_16777215_00_images_stories_2019_ART_284_N_20191110_132730_(Copy).jpgStolica gminy, Krasocin oraz Oleszno stały się miejscem uroczystych obchodów Narodowego Święta Niepodległości, na które w niedzielę 10 listopada 2019r., zaprosili wszystkich mieszkańców i gości, Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński oraz Przewodniczący Rady Gminy, p. Bogdan Bukowski, aby wspólnie świętować 101 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę.

Przyszłość Ojczyzny zawierzamy Bogu

,,Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej Ziemi”
Papież Jan Paweł II

Uroczysta Msza Święta sprawowana w kościele parafialnym pod wezwaniem Św. Doroty i Tekli przez proboszcza ks. Jerzego Sikorę z udziałem licznie zgromadzonych pocztów sztandarowych: Gminy Krasocin, Zespołu Placówek Oświatowych im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, Szkoły Podstawowej im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie, Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Czostkowie, Szkoły Podstawowej im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach, Zespołu Placówek Oświatowych im. Jana Pawła II w Bukowie, Gminnych Ochotniczych Straży Pożarnych Krasocina, Oleszna, Świdna, Chotowa, Sułkowa, Skorkowa, Ciesiel, Mieczyna, Ludyni, Brygidowa i Ostrowa, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej - koło w Olesznie, Związku Żołnierzy Narodowych Sił Zbrojnych im. Brygady Świętokrzyskiej w Olesznie była wymownym znakiem zawierzenia przyszłości naszej Ojczyzny Bogu Najwyższemu. W ofierze Mszy Św. uczestniczyły również delegacje władz Gminy Krasocin: Przewodniczący Rady Gminy, p. Bogdan Bukowski i Wójt Gminy, p. Ireneusz Gliściński oraz Powiatu Włoszczowskiego: Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Włoszczowskiego, p. Aneta Jończyk i Członek Zarządu Powiatu, p. Małgorzata Gusta. Ponadto w uroczystości wzięli udział dyrektorzy szkół, prezesi jednostek OSP Gminy Krasocin, Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP w Krasocinie i Grupa Taneczna ,,Aplauz” oraz lokalne Koła Gospodyń Wiejskich. W krasocińskiej świątyni, przed Ołtarzem Pańskim, wypisano wielce wymowne słowa Prymasa Tysiąclecia- kardynała Stefana Wyszyńskiego: ,,Na każdym kroku walczyć będziemy o to, aby Polska- Polską była! Aby w Polsce- po Polsku się myślało!”. Ceremonię liturgii Mszy Św. dopełnili swoją grą członkowie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Krasocinie, którzy pod batutą kapelmistrza p. Leopolda Kwapisza przygotowali przepiękną oprawę muzyczną, grając: ,,Mazurka Dąbrowskiego”, ,,Rotę”, ,,Boże coś Polskę” oraz ,,Marsz Pierwszej Brygady”. Podczas nabożeństwa w intencji Ojczyzny głos zabrał p. Ryszard Kowalczyk- historyk SP im. Armii Krajowej w Olesznie, który m.in. nawiązał do słów Jana Pawła II: ,,Proszę was, abyście nie podcinali korzeni z których wszyscy wyrastamy”. Zachęcił, aby wobec Ojczyzny- Matki odnosić się z szacunkiem i troską. Należy, w każdym miejscu i czasie, mówić o Polsce jak najlepiej, nie wolno oczerniać i ośmieszać słowami lub czynami Polski, która tak wiele w swojej historii wycierpiała. Wskazał także, iż słowa: ,,Niech zstąpi Duch Twój, niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej Ziemi”, wypowiedziane przez papieża Jana Pawła II, 2 czerwca 1979r., podczas pierwszej pielgrzymki do Polski pozostają wciąż aktualne. Przed naszym pokoleniem, stoi wielkie zadanie przekazania naszym dzieciom i wnukom dziedzictwa naszych przodków. Jak mówił święty Jan Paweł II: ,,Każdy z nas ma swoje Westerplatte”. Naszym obowiązkiem jest, aby wiara chrześcijańska, wspólna historia, tradycja i język, które pozwoliły naszym walecznym przodkom odbudować niepodległą i wolną Ojczyznę, nie poszły w zapomnienie, jako niemodne i przestarzałe. Na koniec przypomniał wszystkim wspaniały wiersz Władysława Bełzy pt.: ,,Katechizm polskiego dziecka”. W dalszej części głos zabrał Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński, który podziękował za udział w obchodach 101 rocznicy odzyskania niepodległości, pocztom sztandarowym ŚZŻAK- koło w Olesznie, Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół oraz wszystkim mieszkańcom Gminy. Ponadto zwrócił uwagę na sztandar Gminy Krasocin, który reprezentuje wszystkich mieszkańców Gminy i jest znakiem, pod którym możemy się jednoczyć jako wspólnota podczas każdej uroczystości. Włodarz Gminy oddał też hołd druhom wszystkich jednostek OSP, członkom Kół Gospodyń Wiejskich oraz nauczycielom za budowanie poczucia wspólnoty, opartego na chrześcijańskiej tradycji i historii naszej Ojczyzny. Zachęcił też do radosnego przeżywania Dnia Niepodległości i podziękował za wywieszenie biało-czerwonych flag na domach.   


Podziękować walecznym przodkom za niepodległość i wiarę

,,Każdy z nas ma swoje Westerplatte"
Papież Jan Paweł II


Następnie w uroczystym pochodzie prowadzonym przez Komendanta Gminnego OSP, druha Krzysztofa Stolarczyka, złożonym z piętnastu sztandarów, mażoretek Grupy Tanecznej ,,APLAUZ”, władz Gminy Krasocin, Powiatu Włoszczowskiego i przy akompaniamencie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP w Krasocinie wszyscy udali się przed Grotę Najświętszej Marii Panny z Lourdes. Tam, pod pomnikiem ku czci poległych i pomordowanych mieszkańców Gminy Krasocin, w walkach o niepodległość podczas wojny polsko - bolszewickiej 1920r., II wojny światowej w latach 1939-1945 i w okresie stalinowskim wiązanki kwiatów złożyły delegacje: Urzędu Gminy w Krasocinie, Urzędu Starostwa Powiatowego we Włoszczowie, dzieci z Samorządowego Przedszkola w Krasocinie, ZPO im. Rotmistrza Witolda Pileckiego w Krasocinie, SP im. Armii Krajowej w Olesznie,   SP im. Prymasa Tysiąclecia w Mieczynie, SP im. Jana Pawła II w Czostkowie, SP im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w Cieślach, ZPO im. Jana Pawła II w Bukowie oraz mieszkańców Oleszna. Ceremonia składania wiązanek kwiatów, stała się wyrazem wdzięczności i pamięci mieszkańców Gminy Krasocin wobec dokonań swoich przodków, którzy poświęcili własne życie w obronie wartości najwyższych i niezmiennych: Boga, Honoru i Ojczyzny.


Pod pomnikiem na oleszyńskim rynku
,,Lecz jakimkolwiek,
Iść będę szlakiem:
Zawsze zostanę,
Dobrym Polakiem!”

Władysław Bełza ,,Kim też ja będę?"  

 
Kanonik Sandomierski Ks. Jan Wiśniewski w swoim dziele pt.: ,,Historyczny opis kościołów, miast, zabytków i pamiątek w powiecie włoszczowskim”(1932r.), opisując odsłonięcie pomnika z okazji 10 rocznicy odzyskania niepodległości wskazał, iż władze gminne oraz mieszkańcy Oleszna z dawien dawna dbali o zachowanie najważniejszych wydarzeń z historii Polski w pamięci swych dzieci i wnuków. W nawiązaniu do wydarzeń sprzed 90 lat: w Roku Pańskim 2018, w setną rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości, kiedy w Gminie Krasocin Urząd Wójta sprawował Ireneusz Gliściński, staraniem fundatorów - Władz Gminy Krasocin, Radnych Gminy Krasocin, Sołtysów Sołectw Gminy Krasocin, odtworzono Pomnik powstały w 1928r. dla uczczenia 10 rocznicy Odzyskania Niepodległości. Na rynku, w sercu Oleszna, pod pomnikiem zgromadziły się poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych Oleszna, Chotowa Świdna i Skorkowa, Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Olesznie, ŚŻŻAK w Olesznie, władze Gminy Krasocin, Powiatu Włoszczowskiego, dyrekcja i nauczyciele oraz mieszkańcy Oleszna, aby podziękować za niepodległą i wolną Ojczyznę, którą otrzymali w testamencie swoich ojców. Pod symbolicznym obeliskiem, gdzie wartę honorową pełnili harcerze oleszyńskiej szkoły, uczeń klasy VB Szkoły Podstawowej im. AK w Olesznie- Maksymilian Kwaca wzruszył wszystkich, recytując wiersz Władysława Bełzy pt.: ,,Kim też ja będę?”. Uroczyste obchody Narodowego Święta Niepodległości zakończyła ceremonia składania wiązanek kwiatów, w której udział wzięły delegacje: Gminy Krasocin- Przewodniczący Rady Gminy, p. Bogdan Bukowski i Wójt Gminy Krasocin, p. Ireneusz Gliściński, Powiatu Włoszczowskiego - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Włoszczowskiego, p. Aneta Jończyk i Członek Zarządu Powiatu Włoszczowskiego, p. Małgorzata Gusta, Szkoły Podstawowej im. AK w Olesznie - dyrektor p. Zofia Marcinkowska i nauczycielka, p. Iwona Kwaca, Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Olesznie- prezes, p. Anna Resiak i członek, p. Jan Mazur oraz mieszkańcy Oleszna.

Autor: Ryszard Kowalczyk, historyk SP im. AK w Olesznie

 

 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA GALERIA
 GALERIA GALERIA GALERIA